สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์ดวงที่ 30 ของดาวเสาร์

ดวงจันทร์ดวงที่ 30 ของดาวเสาร์

26 ม.ค. 2544
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
เบร็ตต์ แกลดแมน จากหอสังเกตการณ์ไนซ์และคณะผู้สังเกตการณ์ได้ประกาศการค้นพบดวงจันทร์ดวงใหม่ของดาวเสาร์เพิ่มขึ้นอีก ดวง ดวงแรกคือ S/2000 S11 ถูกค้นพบเมื่อวันที่ พฤศจิกายน ปีที่แล้ว โดยคณะของ แมตทีว ฮอลแมน ด้วยกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาด 1.2 เมตรที่หอสังเกตการณ์วิปเปิล อีกดวงหนึ่งคือ S/2000 S12 ค้นพบโดยแกลดแมนและ เจ. เจ. คาร์เวลารส์ จากมหาวิทยาลัยแมกมาสเตอร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ด้วยกล้องแคนาดา-ฝรั่งเศส-ฮาวายขนาด 3.6 เมตร ที่ฮาวาย คาดว่า S/2000 S12 มีขนาด กิโลเมตร ในขณะที่ S/2000 S11 มีขนาด 35 กิโลเมตร นับจนถึงปัจจุบัน ดาวเสาร์มีดวงจันทร์บริวารที่ถูกค้นพบแล้ว 30 ดวง โดยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมามีการค้นพบถึง 19 ดวง และมีถึง 12 ดวงที่ถูกค้นพบโดยแกลดแมน

คณะนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบดวงจันทร์ใหม่ของดาวเสาร์ จากซ้าย เบร็ตต์ แกลดแมน, จีน-มาร์ก เพตทิต, แมตทิว ฮอลแมน และ เจ. เจ. คาเวลารส์

คณะนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบดวงจันทร์ใหม่ของดาวเสาร์ จากซ้าย เบร็ตต์ แกลดแมน, จีน-มาร์ก เพตทิต, แมตทิว ฮอลแมน และ เจ. เจ. คาเวลารส์