สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยใหม่ รำลึกตึกเวิลด์เทรดถล่ม

ตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยใหม่ รำลึกตึกเวิลด์เทรดถล่ม

23 ต.ค. 2544
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
คณะกรรมการตั้งชื่อวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก (Committee for Small-Body Nomenclature) หรือ CSBN ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในการตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย ดวง เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544

การก่อการร้ายนี้เกิดขึ้นที่อาคารเวิลด์เทรดเซนเตอร์ อาคารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และที่ทุ่งราบในเพนซิลวาเนีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 5,000 คน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีผู้เสนอไปยังซีเอสบีเอ็นให้ตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยแต่ละดวงตามชื่อของผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก สาเหตุสำคัญที่สุดนั่นคือผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่ยังไม่พบตัวและจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถพิสูจน์บุคคลได้ 

คณะกรรมการได้ตัดสินใจทำอีกวิธีหนึ่ง นั่นคือให้ชื่อดาวเคราะห์น้อย ดวง ตามคุณสมบัติ ประการอันมีอยู่เป็นพื้นในจิตใจมนุษย์ทุกคน นั่นคือ ความกรุณา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และการให้อภัย

ดาวเคราะห์น้อยหมายเลข 8990 ได้ชื่อใหม่ว่า คอมแพสชัน (Compassion) หรือ "ความกรุณา" ค้นพบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 โดยนักดาราศาสตร์จากหอสังเกตการณ์เคลตในสาธารณเชค ชื่อนี้รำลึกถึงความรู้สึกของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อเพื่อนและครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย 

ดาวเคราะห์น้อยหมายเลข 8991 ถูกค้นพบเมื่อวันที่ สิงหาคม 2523 โดยนักดาราศาสตร์จากอีเอสโอ ได้รับชื่อเป็น โซลิดาริตี (Solidarity) หรือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อรำลึกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนยามถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้าย เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะขจัดขบวนการก่อการร้ายออกไปจากโลก 

ดาวเคราะห์น้อยหมายเลข 8992 ได้รับการตั้งชื่อเป็น แมกแนนิมิตี (Magnanimity) หรือ "การให้อภัย" ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์จากหอสังเกตการณ์เขาจื่อจินซันในประเทศจีนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2523 ชื่อนี้ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงความรู้สึกของผู้คนทั่วโลกที่ต้องการจัดการอย่างยุติธรรมกับลัทธิก่อการร้าย 

ซีเอสบีเอ็น เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจในการตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย การตั้งชื่อมีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัด บางชื่ออาจใช้เวลานับสิบปีกว่าจะเป็นที่ยอมรับ ชื่อดาวเคราะห์น้อยจะต้องเป็นคำโดดและมีอักษรไม่น้อยกว่า 16 ตัว สามารถอ่านออกเสียงได้ในภาษาใดภาษาหนึ่ง บางชื่อตั้งขึ้นตามนักดนตรี นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ หรือชื่อตัวละคร คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก 13 คนจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สาธารณรัฐเชค อุรุกวัย และนิวซีแลนด์ 

ที่มา: