สมาคมดาราศาสตร์ไทย

13 ก.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
คณะนักดาราศาสตร์ชื่อ ออสซอส ได้ค้นพบดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ขึ้นอีกดวงหนึ่ง มีชื่อชั่วคราวว่า 2015 อาร์อาร์ 245 (2015 RR245) ดาวเคราะห์แคระดวงนี้มีวงโคจรรีมาก โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบใช้เวลาประมาณ 700 ปี