สมาคมดาราศาสตร์ไทย

11 พ.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นาซาประสบความสำเร็จในการทดลองระบบหนีภัยฉุกเฉินที่จะใช้ในโครงการโอไรอัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ที่มา Pad Abort 1 flight test completed - astronomy.com