สมาคมดาราศาสตร์ไทย

19 พ.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
พฤษภาคม 2553 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของการค้นพบแสงเลเซอร์
ที่มา Laser turns 50 years old - Cosmosmagazine.com