สมาคมดาราศาสตร์ไทย

29 ก.ย. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
แมเรียน ไฮดา นักวิทยาศาสตร์จากเนเทอร์แลนด์ สำรวจดาราจักรชนิดก้นหอยแห่งหนึ่ง หลุมดำยักษ์ของดาราจักรนี้อยู่ห่างจากบริเวณศูนย์กลางของดาราจักรถึง 10,000 ปีแสง นักดาราศาสตร์คณะนี้สัณนิษฐานว่าหลุมดำนี้เกิดจากหลุมดำขนาดเล็กกว่าสองหลุมชนกัน อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นได้ผลักให้หลุมดำเคลื่อนหนีออกจากศูนย์กลางด้วยความเร็วสูง
ที่มา