สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาวฤกษ์เกิดใหม่สกัดการเกิดของดาวดวงอื่น

3 ก.พ. 2562
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากเนเธอร์แลนด์ ได้ศึกษาการเกิดดาวในเมฆโมเลกุลใจเนบิวลานายพราน พบว่าลมดาวที่ดาวฤกษ์เกิดใหม่พัดออกมาโดยรอบมีอิทธิพลในการยับยั้งไม่ให้ดาวดวงอื่นในละแวกใกล้เคียงกำเนิดขึ้นมาได้ด้วย