สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ครูดรากอนพร้อมขึ้นสู่อวกาศ

25 ก.พ. 2562
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
สเปซเอกซ์ วางกำหนดการทดลองปล่อยยานครูดรากอนเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ยานจะเทียบเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติและถอนตัวออกโดยไม่เป็นอันตรายต่อสถานี ในเที่ยวบินทดสอบนี้จะยังไม่มีมนุษย์อวกาศเดินทางไปด้วย