สมาคมดาราศาสตร์ไทย

5 ม.ค. 2543
รายงานโดย:
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษ โดยนิตยสารไทม์ ในฐานะที่เป็นเจ้าของทฤษฎีที่เป็นรากฐานของเทคโนโลยีสำคัญ ๆ ในศตวรรษที่ 20
ที่มา