สมาคมดาราศาสตร์ไทย

17 เม.ย. 2543
รายงานโดย:
เมื่อวันที่ 10 เมษายน นาซาได้ออกแสตมป์ออกมา 1 ชุดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีฮับเบิล แสตมป์ชุดนี้มีภาพเนบิวลานกอินทรี เนบิวลาวงแหวน เนบิวลาทะเลสาบ เนบิวลาไข่ และดาราจักร 1316 เป็นภาพที่ถ่ายโดยฮับเบิลทั้งสิ้น
ที่มา