สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาวเคราะห์น้อยเฉียดโลก

22 ส.ค. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โครงการ แซดทีเอฟ ได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ ชื่อ 2020 คิวจี (2020 QG) เป็นการค้นพบหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เพิ่งเฉียดโลกไปด้วยระยะเพียง 2,950 กิโลเมตรเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น คาดว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-6 เมตร
ที่มา ZTF Finds Closest Known Asteroid to Fly By Earth - spacedaily.com