สมาคมดาราศาสตร์ไทย

26 ม.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ใช้กล้องจากหอดูดาวเอ็มดับเบิลยูเค็ก สำรวจพบหลุมดำคู่ที่อยู่ใกล้ชิดกันมากถึง 16 คู่ หลุมดำเหล่านี้แต่ละคู่อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่พันปีแสงเท่านั้น
ที่มา Black hole pairs destined for collision - astronomynow.com