สมาคมดาราศาสตร์ไทย

27 ม.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
งานวิจัยใหม่บทหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน arXiv.org อ้างหลักฐานว่า พระชาวอิตาลีชื่อ โจวันนี บาติสตา ริกชีโอลี ค้นพบแรงโคริโอลิสก่อนที่ กุสตาฟ โคริโอลิส ค้นพบนานถึง 200 ปี
ที่มา The Coriolis Effect Apparently Described - arxiv.org