สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 ก.พ. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์นาซารายงานว่า แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ในดาราจักรเอ็นจีซี 5408 อาจเป็นหลุมดำมวลปานกลาง ซึ่งเป็นชนิดที่หายากมาก
ที่มา