สมาคมดาราศาสตร์ไทย

3 ส.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
กล้องโทรทรรศน์เฮอร์เชลตรวจพบโมเลกุลออกซิเจนที่บริเวณกำเนิดดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวนายพราน เป็นการค้นพบโมเลกุลออกซิเจนในอวกาศเป็นครั้งแรก