สมาคมดาราศาสตร์ไทย

27 ต.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบซูเปอร์โนวาถึง 7 แห่งในดาราจักรอาร์ป 220 (Arp 220) นับเป็นดาราจักรที่มีซูเปอร์โนวาในเวลาเดียวกันมากที่สุดเท่าที่เคยพบ
ที่มา Seven Supernovae Found in Single Galaxy—A First - nationalgeographic.com