สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 ก.พ. 2554
รายงานโดย: วิมุติื วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฮาร์เวิร์ด-สมิทโซเนียน ได้สำรวจดาวเคราะห์ จีเจ 1214 บี (GJ 1214b) ซึ่งค้นพบมาตั้งแต่ปี 2552 พบว่าดาวดวงนี้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไอน้ำ และพื้นผิวมีน้ำเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่สูงกว่าโลกมาก ความหนาแน่นเฉลี่ยของดาวดวงนี้ต่ำเพียง 2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้น
ที่มา New class of extrasolar planet is a 'waterworld' - cosmosmagazine.com