สมาคมดาราศาสตร์ไทย

4 ก.ค. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนะโงะยะในญี่ปุ่น พบว่า สสารมืดไม่เพียงแต่กระจายอยู่ตามดาราจักรเท่านั้น แต่มีอยู่ทั่วไปในที่ว่างระหว่างดาราจักรอีกด้วย
ที่มา