สมาคมดาราศาสตร์ไทย

18 ส.ค. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เจฟฟ์ คุห์น จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ได้วัดขนาดและสัดส่วนของดวงอาทิตย์อย่างละเอียดด้วยอุปกรณ์บนยานเอสดีโอ พบว่า ดวงอาทิตย์มีความกลมมาก (แป้นน้อยมาก) หากย่อขนาดของดวงอาทิตย์ให้เหลือขนาดเท่าลูกฟุตบอลโดยคงสัดส่วนไว้ เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตรจะมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้วเพียง 17 ไมครอนเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าความแป้นของดวงอาทิตย์ยังคงที่ตลอดไม่ขึ้นกับวัฏจักรสุริยะ