สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 มี.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ค้นพบว่า ดาวอัลกอร์ ซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งในกลุ่มดาวหมีใหญ่ มีดาวแคระแดงเป็นดาวสหายหนึ่งดวง มีชื่อว่า อัลกอร์บี
ที่มา