ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ : ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

เรื่อง : ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ : ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ พุธที่ 6 มิถุนายน 2555
ผู้ส่ง : นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย, มือถือ : 081–806-6068
วันที่ 2 มิถุนายน 2555
เรียน หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว โต๊ะข่าวหน้า หนึ่ง / ฝ่ายสังคม / ฝ่ายการศึกษา / สิ่งแวดล้อม / IT / วิทยาศาสตร์ ที่เคารพ

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน จะเกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ที่สังเกตเห็นได้ทั่วประเทศไทย ในอดีต เกิดขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 และก่อนหน้านั้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระภัทรมหาราช ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และรอคอยเฝ้าสังเกตการณ์จากนักดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งจะมีประชาชนที่ร่วมสังเกตการณ์เกือบสองพันล้านคน หากไม่ได้ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ จะต้องรออีกถึง 105 ปี ข้างหน้า

ปรากฏการณ์ครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสมาคมดาราศาสตร์ไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ในเช้าถึงเที่ยง วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณสนามหน้าตึกบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

จึงขอเรียนเชิญประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษนี้ และขอเชิญชมนิทรรศการ และชมวิธีการ ดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์อย่างถูกต้อง และปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ดาราศาสตร์หลากหลาย เช่นกล้องโทรทรรศน์ ชนิดต่างๆ กล้องกาลิเลโอ กล้อง Sun Ood หรือมองผ่านแว่นสุริยะ ที่มีความปลอดภัยต่อดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีอินฟราเรด

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย thaiastro.nectec.or.th หรือที่เบอร์โทร 02-381-7409-10 กิจกรรมฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 8 มิถุนายน 2547 (ภาพ – Jim Tiller/AP)

รายละเอียดเพิ่มเติม