รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 17/18 พฤศจิกายน 2542

29 พฤศจิกายน 2542 รายงานโดย: suparerk panroj (srmvit@thaimail.com)
ขอรายงานการสังเกตฝนดาวตกลีโอนีดส์ในคืนวันที่ 18 จนถึงเช้าวันที่ 19
สถานที่ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เวลา 02.35 น. ที่กลุ่มดาวคนคู่
เวลา 02.37 น. ที่กลุ่มดาวคนคู่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
เวลา 02.38 น. กลุ่มดาว / ทิศเดิม
เวลา 02.56 น. พุ่งจากกลุ่มดาวสิงโตไปทางกลุ่มดาวสารถี
เวลา 02.56 น. พุ่งจากกลุ่มดาวคนคู่ไปทางทิศใต้
เวลา 03.35 น. พุ่งจากกลุ่มดาวคนคู่ ไปกลุ่มดาวนายพราน (สว่างมาก)
เวลา 03.50 น. บริเวณกลุ่มดาวสุนัขใหญ่
เวลา 04.00 น. พุ่งจากกลุ่มดาวคนคู่ไปกลุ่มดาวสารถี


วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]