รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 18/19 พฤศจิกายน 2544

19 พฤศจิกายน 2544 รายงานโดย: somkiat tachameena (somkiat_meena@hotmail.com)

บ้านอยู่สีลมมองจากดาดฟ้าหันหน้าไปทางสวนลุม เริ่มดูตั้งแต่ 1.00 น. ก็เห็นแล้ว แต่ที่ชัดลูกใหญ่หางยาวประมาณ 10-15 ลูกช่วงเวลาประมาณ 01.15-01.35 น. นอกนั้นเห็นชัดแต่ไม่ประทับใจ ช่วงที่ตกมากเวลาประมาณ 1.30-1.50 เป็นช่วงที่เห็นตกลงมา 2 ลูกในเวลาห่างกันประมาณ 10 วินาที โดยที่บางครั้งจุดที่ออกมาใกล้เคียงกันบางครั้งห่างกันมากประมาณ 45-60 องศา

เลิกดูเวลา 02.10 น. เห็นจากสีลมรวมประมาณ 50-60 ลูกวิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]