รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 18/19 พฤศจิกายน 2544

19 พฤศจิกายน 2544 รายงานโดย: นก มทบ
เวลา ๒.๐๐ ถึง ๓.๓๐
จุดสังเกตการณ์ อ่อนนุช ซอย ๗๐
จำนวน ๓๐ ดวง ดวงใหญ่ ๑๐ ดวง สีเหลือง

วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]