ฝนดาวตกคนคู่

16 ธันวาคม 2545 รายงานโดย: สุวิทย์ อินทรเฉลิม (suwit.in@bbgpr-th.com)
เรียน คุณวรเชษฐ์

ผมได้สังเกตฝนดาวตกคนคู่ในเช้าวันที่ 15 (คืนวันที่ 14) ในช่วงเวลา 0300 ถึง 0330 ในหมู่บ้านสัมมากร ถนนนิมิตใหม่ ช่วงนั้นท้องฟ้าโปร่งใสอย่างยิ่ง แต่มีแสงรบกวนจากไฟถนนบ้าง พบฝนดาวตกไม่น้อยกว่า 17 ดวงในช่วงเวลานั้น ในทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเป็นสีขาว ในจำนวนนั้นมีขนาดใหญ่สองดวง แม้ไม่ใหญ่ถึงขนาดจะเรียกว่าไฟร์บอลล์ แต่ก็น่าประทับใจเพราะเห็นเป็นสีเขียวและเป็นเส้นยาว หนึ่งในสองดวงนี้มีแสงขาดหายและสว่างขึ้นมาอีกในช่วงท้ายก่อนจะดับไป

เรียนมาเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ


นับถือ
สุวิทย์

วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]