ไฟร์บอลจากกลุ่มดาววัวปี 45 และ 3 ดาวตกสิงโตปี 44

4 ธันวาคม 2545 รายงานโดย: รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม (Pitukdantham@rocketmail.com)
เรียน คุณวิมุติ และผู้ติดตามรายงานฝนดาวตก

ผมต้องขอโทษต่อคุณวิมุติ ผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย ผู้ชมภาพประกอบรายงานฝนดาวตกลีโอนิดส์ และผู้อ่านบันทึกในสมุดเยี่ยมชมอุทยานขุนตานทุกท่าน เนื่องด้วยดาวตกที่ดอยขุนตานวันที่ 17 พ.ย. 2545 นั้น ควรเป็นไฟร์บอลที่เกิดจากกลุ่มดาววัวมากที่สุด และไม่อาจเป็นไฟร์บอลที่เกิดจากกลุ่มดาวสิงโตตามที่ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรก

เพราะภาพถ่ายได้แสดงตำแหน่งดาวตกที่มีทิศทางจากกลุ่มดาวลูกไก่ (นอกเฟรม) ผ่านกลุ่มดาวเปอร์ซีอุส มุ่งสู่กลุ่มดาวค้างคาว ตามเวลา 04.30 น. ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือดังกล่าว เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเว็บต่างประเทศและลากเส้นต่อหางของดาวตกลงบนแผนที่ดาวแล้ว จึงพบว่าไฟร์บอลนี้ควรเป็นดาวตกทอริด (Northern taurids)ที่มีห้วงเวลาคาบเกี่ยวในการเกิดร่วมกับฝนดาวตกสิงโต ซึ่งทำให้เกิดความสับสนง่ายเมื่อภาพที่บันทึกไม่ได้แสดงให้เห็นกลุ่มดาวที่ชัดเจน (วงกบหน้าต่างและต้นไม้บังตำแหน่งดาวสำคัญอยู่) อนึ่งไฟร์บอลที่เห็นด้วยตาเปล่ามีการระเบิดกำเนิดแสงสว่างวาบทิ้งตัวลงคล้ายหางกะรอก

ในโอกาสนี้ผมจึงขอส่งภาพฝนดาวตกจากกลุ่มดาวสิงโตที่ผมบันทึกได้ในวันเช้าวันที่ 19 พ.ย. 2544 ระหว่างเวลา 02.30 - 02.40 น. ที่เขตหนองจอก กรุงเทพ ด้วยกล้อง NIKON FM10 ฟิลม์ FUGI 400, f 3.5 เปิดหน้ากล้องนาน 4 นาที แสดงดาวตก 3 ดวงใกล้ดาวตาวัว กลุ่มดาวคนคู่ และ ที่เข็มขัดนายพราน

ผมขอรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการรายงานครั้งแรกแต่เพียงผู้เดียว และจะเป็นบทเรียนให้ผมได้ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ให้ถี่ถ้วนก่อนรายงานครั้งต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได้โปรดแก้ไขรายงานประกอบภาพดาวตกดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรมวิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]