สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

3-9 ตุลาคม ดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี และดาวเนปจูน

3 ตุลาคม 2565 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

3-9 ตุลาคม 2565

★ จันทร์, ตุลาคม ดวงจันทร์มีเดคลิเนชันไปทางใต้มากที่สุด (-27.4°) (02:29 น.)
★ จันทร์, ตุลาคม จันทร์กึ่งข้างขึ้น (07:14 น.)


จันทร์กึ่งข้างขึ้น หรือจันทร์กึ่งแรก เป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ ใกล้เคียงกับวันขึ้น 7-8 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์กึ่งข้างขึ้นเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออกเป็นมุม 90° เราจะเห็นดวงจันทร์อยู่สูงบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ และตกลับขอบฟ้าราวเที่ยงคืน

★ อังคาร, ตุลาคม ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด (23:34 น. ระยะห่าง 369,325 กม. ขนาดปรากฏ 32.4 ลิปดา)

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ห่างโลกด้วยระยะทางเฉลี่ยราว 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์สามารถเข้ามาใกล้และไกลโลกมากกว่านี้ได้อีกราว 25,000 กิโลเมตร บนวงโคจรของดวงจันทร์จึงมีจุดใกล้โลกที่สุดกับจุดไกลโลกที่สุดอยู่ตรงข้ามกัน ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด ขนาดปรากฏของดวงจันทร์จะใหญ่กว่าที่ระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 7% ดวงจันทร์ผ่านจุดใกล้โลกที่สุดเฉลี่ยทุก ๆ 27.5 วัน ระยะห่างที่จุดใกล้โลกที่สุดในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นในระบบสุริยะ

★ พุธ, ตุลาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเสาร์ที่ระยะ 

ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

★ ศุกร์, ตุลาคม ดาวพุธผ่านจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดบนวงโคจร (03:58 น. ระยะห่าง 0.3075 หน่วยดาราศาสตร์)

★ เสาร์, ตุลาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่ระยะ 5° และดาวเนปจูนที่ระยะ 

ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก (จาก Stellarium)

★ อาทิตย์, ตุลาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่ระยะ 

ตุลาคม 2565 เวลา 04:20 น. เหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก (จาก Stellarium)

★ อาทิตย์, ตุลาคม ดาวพุธทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด (04:14 น. 18.0° ตะวันตก โชติมาตร -0.5)


10-16 ตุลาคม 2565

★ จันทร์, 10 ตุลาคม จันทร์เพ็ญ (03:55 น.)
★ พุธ, 12 ตุลาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวยูเรนัสที่ระยะ 
★ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้กระจุกดาวลูกไก่ในกลุ่มดาววัวที่ระยะ 
★ เสาร์, 15 ตุลาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารที่ระยะ 
★ อาทิตย์, 16 ตุลาคม ดวงจันทร์มีเดคลิเนชันไปทางเหนือมากที่สุด (27.5°) (13:14 น.)

ดาวเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2565


เวลาหัวค่ำมีดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อยู่บนท้องฟ้า ดาวเสาร์ (โชติมาตร +0.5 ถึง +0.6) อยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล ดาวพฤหัสบดี (โชติมาตร -2.9 ถึง -2.8) อยู่ในกลุ่มดาวปลา

เวลาเช้ามืดมองเห็นดาวอังคาร (โชติมาตร -0.6 ถึง -1.2) ในกลุ่มดาววัว โดยอยู่สูงเกือบกลางฟ้า ต้นเดือนดาวพุธทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ ทำให้สังเกตได้เหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกโดยอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว ทำมุมห่างดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ ตุลาคม แล้วเคลื่อนกลับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ตลอดเดือนดาวพุธมีความสว่างเพิ่มขึ้นจากโชติมาตร +1.4 ไปที่ -1.2

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA Stellarium) (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2565
★ ฝนดาวตกในปี 2565
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2565
★ ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์