ดาวเคราะห์น้อยเวสตา พ.ศ. 2546

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

เดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ ดาวเคราะห์น้อยเวสตาซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่สว่างที่สุดจะมองเห็นได้ด้วยกล้องสองตา โดยอาศัยแผนที่ดาวสำหรับบอกตำแหน่งของเวสตาเทียบกับดาวฤกษ์ ขณะนี้เวสตาปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว ต้นเดือนมีนาคม เวสตามีอันดับความสว่างประมาณ 6.4 ช่วงที่มีความสว่างมากที่สุดคือปลายเดือนมีนาคม โดยอันดับความสว่างจะอยู่ที่ 5.9 จากนั้นความสว่างจะลดลงอย่างช้า ๆ ไปอยู่ที่อันดับ 7 ในปลายเดือนพฤษภาคม

แผนที่ทางขวาแสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตา เทียบกับดาวฤกษ์ถึงอันดับความสว่าง 7.5 วงกลมในภาพแสดงขอบเขตบนท้องฟ้าที่มองผ่านกล้องสองตาขนาด 7×50 มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 องศา

ดูเพิ่ม