คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดอำนาจเจริญ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 51.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดอำนาจเจริญ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:42 246° 13° 249° 23.5 18:45 253° 18:10 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 17:58 252° 257° 13.3 18:29 259° 18:12 258° E
1 ก.พ. 17:59 253° 20° 257° 37.4 19:31 264° 18:40 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:09 262° 266° 3.2 18:10 266° - - - F
2 มี.ค. 18:09 263° 13° 267° 27.2 19:10 272° 18:36 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:14 275° 277° 16.5 18:48 279° 18:29 278° D
1 เม.ย. 18:14 275° 20° 277° 40.5 19:44 283° 18:54 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:19 285° 284° 5.1 18:27 285° - - - F
30 เม.ย. 18:20 286° 13° 284° 29.1 19:22 287° 18:47 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:28 293° 288° 16.8 18:58 290° - - - F
30 พ.ค. 18:29 293° 17° 285° 40.8 19:48 290° 19:04 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:36 295° -2° 289° 3.5 18:32 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:37 295° 285° 27.5 19:18 288° 18:55 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:34 290° 283° 12.9 18:42 284° - - - F
28 ก.ค. 18:34 290° 10° 277° 36.9 19:22 280° 18:55 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:19 281° 273° 21.1 18:39 274° - - - F
27 ส.ค. 18:18 281° 13° 266° 45.1 19:17 270° 18:44 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 17:56 270° -1° 267° 4.7 17:56 267° - - - F
25 ก.ย. 17:56 269° 260° 28.7 18:35 263° 18:13 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:36 258° 256° 12.7 17:58 257° - - - F
25 ต.ค. 17:35 258° 14° 249° 36.7 18:44 254° 18:06 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:27 249° 10° 247° 21.9 18:19 251° 17:50 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:35 246° 249° 9.0 18:00 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:36 246° 17° 246° 33.0 19:00 252° 18:14 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดอำนาจเจริญ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:28 114° 19° 118° -35.7 04:54 110° 05:46 10° 114° A
1 ม.ค. 06:29 114° 112° -11.7 05:56 110° 06:14 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:32 108° 12° 111° -22.1 05:33 107° 06:06 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:20 98° 16° 106° -32.6 05:05 101° 05:47 104° A
1 มี.ค. 06:19 98° 98° -8.7 05:55 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 05:59 86° 19° 99° -43.7 04:32 93° 05:21 10° 97° A
30 มี.ค. 05:58 86° 91° -19.8 05:19 88° 05:41 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:39 75° 12° 84° -31.6 04:44 81° 05:15 83° A
29 เม.ย. 05:39 75° 78° -7.6 05:30 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:29 67° 74° -20.2 04:59 72° 05:16 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:32 65° 12° 74° -33.6 04:33 70° 05:06 72° A
27 มิ.ย. 05:32 65° 71° -9.6 05:23 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:41 69° 75° -24.0 04:58 73° 05:22 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:48 78° 16° 82° -39.4 04:32 77° 05:14 80° A
25 ส.ค. 05:48 78° 82° -15.4 05:20 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:51 90° 13° 91° -31.4 04:51 87° 05:24 89° A
24 ก.ย. 05:51 90° 92° -7.4 05:39 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:55 101° 101° -23.0 05:11 97° 05:36 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:07 110° 17° 110° -37.4 04:45 103° 05:31 107° A
22 พ.ย. 06:08 111° 108° -13.4 05:40 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:24 114° 13° 114° -26.2 05:19 109° 05:55 112° A
22 ธ.ค. 06:24 114° 110° -2.2 06:17 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405