คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดบึงกาฬ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:41 246° 13° 248° 23.5 18:45 253° 18:10 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 17:59 252° 256° 13.4 18:31 259° 18:13 258° D
1 ก.พ. 17:59 252° 20° 256° 37.4 19:34 264° 18:41 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:11 262° 266° 3.2 18:14 266° - - - F
2 มี.ค. 18:12 263° 13° 267° 27.2 19:14 272° 18:39 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:19 275° 276° 16.6 18:54 279° 18:34 277° C
1 เม.ย. 18:19 275° 20° 276° 40.6 19:51 283° 19:00 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:26 286° 284° 5.2 18:34 285° - - - F
30 เม.ย. 18:26 286° 13° 283° 29.2 19:29 288° 18:54 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:37 293° 288° 17.0 19:06 290° - - - F
30 พ.ค. 18:37 293° 17° 285° 41.0 19:56 290° 19:12 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:45 295° -2° 290° 3.6 18:39 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:45 295° 285° 27.6 19:25 288° 19:03 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:42 291° 283° 13.0 18:48 284° - - - F
28 ก.ค. 18:42 290° 10° 277° 37.0 19:28 280° 19:02 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:25 281° 273° 21.2 18:44 274° - - - F
27 ส.ค. 18:24 281° 13° 266° 45.2 19:21 270° 18:49 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:00 270° -1° 267° 4.8 17:59 267° - - - F
25 ก.ย. 17:59 269° 260° 28.8 18:38 263° 18:17 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:37 258° 255° 12.7 17:59 257° - - - F
25 ต.ค. 17:37 257° 14° 248° 36.7 18:45 254° 18:07 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:27 249° 10° 246° 21.9 18:19 251° 17:50 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:35 246° 249° 9.0 18:00 250° - - - F
23 ธ.ค. 17:35 246° 17° 244° 33.0 19:01 252° 18:13 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:37 114° 19° 119° -35.6 05:02 111° 05:55 10° 115° A
1 ม.ค. 06:37 114° 113° -11.6 06:04 110° 06:22 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:39 108° 12° 112° -22.0 05:41 107° 06:13 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:25 98° 16° 107° -32.6 05:11 101° 05:52 104° A
1 มี.ค. 06:25 98° 98° -8.6 06:01 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:02 86° 19° 100° -43.7 04:37 93° 05:25 10° 97° A
30 มี.ค. 06:02 86° 91° -19.7 05:23 88° 05:44 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:40 75° 12° 85° -31.5 04:46 81° 05:16 83° A
29 เม.ย. 05:40 75° 77° -7.6 05:32 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:29 67° 74° -20.2 05:00 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:31 65° 12° 74° -33.6 04:33 70° 05:05 72° A
27 มิ.ย. 05:32 65° 71° -9.6 05:23 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:41 69° 75° -24.0 04:59 72° 05:22 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:49 78° 16° 82° -39.4 04:34 77° 05:16 80° A
25 ส.ค. 05:49 78° 82° -15.4 05:22 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:54 90° 13° 91° -31.3 04:55 87° 05:28 89° A
24 ก.ย. 05:55 90° 92° -7.3 05:43 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:01 102° 101° -22.9 05:17 98° 05:41 100° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:15 111° 17° 111° -37.3 04:52 103° 05:38 107° A
22 พ.ย. 06:15 111° 109° -13.3 05:47 107° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:32 114° 13° 115° -26.0 05:26 109° 06:03 112° A
22 ธ.ค. 06:33 114° 110° -2.0 06:25 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405