คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดชัยนาท

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดชัยนาท
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:01 246° 13° 249° 23.8 19:04 253° 18:29 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:17 252° 257° 13.7 18:48 259° 18:31 258° D
1 ก.พ. 18:18 253° 20° 257° 37.7 19:50 264° 18:59 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:27 262° 266° 3.5 18:29 266° - - - F
2 มี.ค. 18:27 263° 13° 268° 27.5 19:28 272° 18:54 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:32 275° 277° 16.8 19:06 279° 18:47 278° C
1 เม.ย. 18:32 275° 20° 278° 40.8 20:02 283° 19:12 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:37 285° 284° 5.4 18:45 285° - - - F
30 เม.ย. 18:37 286° 13° 284° 29.4 19:39 287° 19:05 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:45 293° 288° 17.1 19:16 290° - - - F
30 พ.ค. 18:46 293° 17° 285° 41.1 20:06 290° 19:21 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:53 294° -2° 289° 3.8 18:49 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:53 294° 285° 27.8 19:35 288° 19:12 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:51 290° 283° 13.2 18:59 283° - - - F
28 ก.ค. 18:51 290° 11° 277° 37.2 19:40 280° 19:13 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:36 281° 273° 21.4 18:57 274° - - - F
27 ส.ค. 18:35 281° 13° 266° 45.4 19:36 270° 19:02 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:14 270° -1° 267° 5.0 18:14 267° - - - F
25 ก.ย. 18:14 269° 261° 29.0 18:54 263° 18:32 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:54 258° 256° 13.0 18:17 257° - - - F
25 ต.ค. 17:54 258° 15° 249° 37.0 19:04 254° 18:25 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:46 249° 11° 247° 22.3 18:38 251° 18:10 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:55 246° 249° 9.3 18:19 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:55 246° 18° 246° 33.3 19:20 252° 18:33 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดชัยนาท
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:45 114° 19° 118° -35.5 05:11 110° 06:03 10° 114° A
1 ม.ค. 06:45 114° 112° -11.5 06:14 110° 06:31 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:49 108° 12° 111° -21.8 05:51 107° 06:23 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:37 98° 16° 106° -32.4 05:23 101° 06:04 103° A
1 มี.ค. 06:37 98° 97° -8.4 06:14 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:17 86° 19° 99° -43.4 04:51 93° 05:39 10° 96° A
30 มี.ค. 06:17 86° 91° -19.4 05:38 88° 05:59 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:58 75° 12° 84° -31.3 05:03 81° 05:33 83° A
29 เม.ย. 05:57 75° 78° -7.3 05:49 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:49 68° 17° 79° -43.8 04:31 75° 05:14 77° A
28 พ.ค. 05:49 68° 74° -19.8 05:19 72° 05:35 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:51 65° 12° 74° -33.3 04:52 70° 05:25 72° A
27 มิ.ย. 05:52 66° 71° -9.3 05:42 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:00 70° 75° -23.7 05:18 73° 05:41 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:06 78° 16° 81° -39.1 04:51 77° 05:33 80° A
25 ส.ค. 06:06 79° 82° -15.1 05:39 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:09 90° 13° 91° -31.1 05:10 87° 05:42 89° A
24 ก.ย. 06:09 90° 92° -7.1 05:57 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:13 101° 100° -22.7 05:29 98° 05:53 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:24 110° 17° 109° -37.1 05:03 103° 05:48 106° A
22 พ.ย. 06:24 111° 108° -13.1 05:58 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:40 114° 13° 114° -25.9 05:36 109° 06:12 111° A
22 ธ.ค. 06:41 114° 110° -1.9 06:35 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405