คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดจันทบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:57 247° 13° 250° 23.7 18:59 254° 18:25 252° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:12 252° 258° 13.6 18:42 259° 18:25 258° E
1 ก.พ. 18:13 253° 20° 259° 37.6 19:43 264° 18:53 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:20 262° 266° 3.4 18:22 266° - - - F
2 มี.ค. 18:21 263° 13° 268° 27.4 19:20 272° 18:47 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:23 275° 277° 16.7 18:56 279° 18:38 278° D
1 เม.ย. 18:23 275° 20° 278° 40.7 19:52 283° 19:02 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:26 285° 284° 5.2 18:33 284° - - - F
30 เม.ย. 18:26 285° 13° 284° 29.2 19:28 287° 18:53 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:33 292° 288° 16.9 19:04 289° 18:46 288° E
30 พ.ค. 18:33 293° 17° 286° 40.9 19:54 289° 19:09 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:40 294° -2° 289° 3.5 18:37 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:40 294° 285° 27.6 19:23 287° 19:00 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:39 290° 283° 13.0 18:48 283° - - - F
28 ก.ค. 18:39 290° 11° 278° 37.0 19:29 280° 19:01 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:26 281° 273° 21.2 18:48 274° - - - F
27 ส.ค. 18:25 280° 14° 267° 45.2 19:27 270° 18:53 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:06 270° -1° 267° 4.9 18:07 267° - - - F
25 ก.ย. 18:06 269° 261° 28.9 18:47 263° 18:24 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:48 258° 256° 12.9 18:11 257° - - - F
25 ต.ค. 17:48 258° 15° 250° 36.9 18:58 254° 18:19 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:42 249° 11° 248° 22.2 18:34 251° 18:05 250° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:51 246° 250° 9.3 18:15 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:52 246° 18° 247° 33.3 19:15 253° 18:29 10° 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:32 114° 19° 116° -35.7 04:59 110° 05:51 11° 113° A
1 ม.ค. 06:33 113° 111° -11.7 06:01 110° 06:19 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:37 108° 12° 110° -22.0 05:40 106° 06:12 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:28 98° 16° 105° -32.5 05:13 101° 05:54 103° A
1 มี.ค. 06:27 98° 97° -8.5 06:04 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:10 86° 20° 98° -43.6 04:42 93° 05:31 11° 96° A
30 มี.ค. 06:09 86° 90° -19.6 05:30 88° 05:52 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:53 75° 12° 84° -31.3 04:56 81° 05:28 83° A
29 เม.ย. 05:52 75° 78° -7.4 05:44 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:45 68° 17° 79° -43.9 04:26 75° 05:10 77° A
28 พ.ค. 05:45 68° 74° -19.9 05:14 73° 05:31 74° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:48 66° 13° 73° -33.3 04:48 71° 05:21 72° A
27 มิ.ย. 05:48 66° 71° -9.3 05:38 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:56 70° 75° -23.7 05:13 73° 05:37 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:00 78° 17° 81° -39.2 04:46 77° 05:27 79° A
25 ส.ค. 06:00 79° 82° -15.2 05:33 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:01 90° 13° 90° -31.2 05:02 87° 05:35 89° A
24 ก.ย. 06:01 90° 91° -7.2 05:49 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:03 101° 100° -22.9 05:20 97° 05:43 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:12 110° 17° 108° -37.3 04:52 103° 05:36 106° A
22 พ.ย. 06:12 110° 108° -13.3 05:46 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:28 114° 13° 113° -26.1 05:24 109° 05:59 111° A
22 ธ.ค. 06:28 114° 109° -2.1 06:22 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405