คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 59.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:59 246° 13° 247° 23.8 19:04 253° 18:28 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:17 252° 256° 13.7 18:50 259° 18:32 258° D
1 ก.พ. 18:17 252° 21° 256° 37.7 19:53 264° 19:00 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:30 262° 266° 3.5 18:33 266° - - - F
2 มี.ค. 18:30 263° 14° 267° 27.5 19:34 272° 18:58 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:38 275° 276° 16.9 19:13 279° 18:53 277° C
1 เม.ย. 18:38 275° 20° 276° 40.9 20:11 283° 19:19 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:45 286° 284° 5.5 18:54 285° - - - F
30 เม.ย. 18:46 286° 13° 283° 29.5 19:49 288° 19:14 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:56 293° 288° 17.3 19:26 290° - - - F
30 พ.ค. 18:57 293° 17° 285° 41.3 20:16 290° 19:32 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 19:05 295° -2° 290° 4.0 18:59 289° - - - F
28 มิ.ย. 19:05 295° 285° 28.0 19:45 288° 19:23 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 19:01 291° 283° 13.3 19:08 284° - - - F
28 ก.ค. 19:01 290° 10° 277° 37.3 19:47 280° 19:22 278° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:44 281° 272° 21.5 19:03 274° - - - F
27 ส.ค. 18:43 281° 13° 265° 45.5 19:40 270° 19:08 267° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:19 270° -1° 267° 5.1 18:18 267° - - - F
25 ก.ย. 18:18 269° 260° 29.1 18:57 263° 18:35 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:56 258° 255° 13.0 18:18 257° - - - F
25 ต.ค. 17:55 257° 14° 248° 37.0 19:04 254° 18:26 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:45 249° 10° 246° 22.2 18:38 251° 18:09 248° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:53 245° 248° 9.3 18:19 250° - - - F
23 ธ.ค. 17:53 245° 18° 244° 33.3 19:20 252° 18:32 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:56 114° 19° 120° -35.3 05:22 111° 06:14 10° 115° A
1 ม.ค. 06:57 114° 113° -11.3 06:24 110° 06:42 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:59 108° 12° 112° -21.6 06:01 107° 06:33 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:44 98° 15° 107° -32.2 05:31 101° 06:12 104° A
1 มี.ค. 06:43 98° 98° -8.3 06:20 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:21 86° 18° 100° -43.4 04:56 93° 05:43 10° 97° A
30 มี.ค. 06:20 86° 91° -19.4 05:42 88° 06:03 90° C
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:58 75° 11° 85° -31.2 05:05 81° 05:35 83° A
29 เม.ย. 05:58 75° 77° -7.3 05:51 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:47 67° 16° 80° -43.9 04:32 75° 05:13 78° A
28 พ.ค. 05:47 67° 74° -19.9 05:19 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:49 65° 12° 74° -33.3 04:52 70° 05:24 72° A
27 มิ.ย. 05:49 65° 71° -9.3 05:41 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:59 69° 75° -23.7 05:17 72° 05:41 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:08 78° 16° 82° -39.1 04:53 77° 05:34 80° A
25 ส.ค. 06:08 78° 82° -15.1 05:41 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:13 90° 13° 91° -31.0 05:14 87° 05:47 89° A
24 ก.ย. 06:13 90° 92° -7.0 06:02 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:20 102° 101° -22.6 05:36 98° 06:01 100° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:34 111° 17° 111° -36.9 05:12 104° 05:57 107° A
22 พ.ย. 06:35 111° 109° -12.9 06:07 107° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:52 115° 13° 115° -25.7 05:47 109° 06:23 112° A
22 ธ.ค. 06:52 115° 110° -1.7 06:45 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405