คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดชุมพร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 10° 30.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 10.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:13 247° 13° 251° 24.0 19:14 254° 18:40 252° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:27 253° 258° 13.8 18:56 259° 18:40 259° E
1 ก.พ. 18:27 253° 20° 260° 37.8 19:56 264° 19:07 11° 262° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:33 263° -1° 267° 3.6 18:34 267° - - - F
2 มี.ค. 18:34 263° 13° 269° 27.6 19:32 272° 18:59 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:34 274° 277° 16.8 19:07 279° 18:49 278° D
1 เม.ย. 18:34 275° 20° 279° 40.8 20:02 283° 19:13 11° 281° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:35 285° 284° 5.4 18:44 284° - - - F
30 เม.ย. 18:35 285° 13° 285° 29.4 19:37 287° 19:03 286° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:41 292° 288° 17.0 19:13 289° 18:55 288° E
30 พ.ค. 18:42 292° 18° 287° 41.0 20:03 289° 19:18 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:48 294° -1° 289° 3.7 18:46 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:49 294° 286° 27.7 19:33 287° 19:08 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:48 290° 283° 13.1 18:59 283° - - - F
28 ก.ค. 18:48 289° 12° 278° 37.1 19:40 280° 19:11 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:36 281° 273° 21.4 19:00 274° - - - F
27 ส.ค. 18:36 280° 15° 267° 45.4 19:40 270° 19:04 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:18 270° 267° 5.1 18:19 267° - - - F
25 ก.ย. 18:18 269° 261° 29.1 19:01 263° 18:37 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 18:02 258° 256° 13.1 18:25 257° - - - F
25 ต.ค. 18:02 258° 15° 251° 37.1 19:13 254° 18:33 253° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:58 249° 11° 249° 22.4 18:49 251° 18:21 250° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 18:07 246° 250° 9.5 18:30 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:08 246° 18° 248° 33.5 19:30 253° 18:44 10° 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:41 113° 19° 115° -35.5 05:08 110° 05:59 11° 113° A
1 ม.ค. 06:41 113° 111° -11.5 06:11 110° - - - F
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:47 108° 12° 109° -21.8 05:49 106° 06:21 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:39 98° 17° 104° -32.3 05:23 101° 06:05 102° A
1 มี.ค. 06:38 98° 97° -8.3 06:16 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:22 87° 20° 97° -43.4 04:54 93° 05:43 11° 95° A
30 มี.ค. 06:22 86° 90° -19.4 05:43 88° 06:04 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:07 76° 13° 83° -31.1 05:10 81° 05:42 82° A
29 เม.ย. 06:06 75° 78° -7.1 05:58 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 06:00 68° 18° 78° -43.6 04:40 75° 05:25 10° 77° A
28 พ.ค. 06:00 68° 74° -19.6 05:29 73° 05:46 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 06:04 66° 13° 73° -33.1 05:03 71° 05:37 72° A
27 มิ.ย. 06:04 66° 71° -9.1 05:53 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:11 70° 75° -23.5 05:28 73° 05:52 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:14 78° 17° 80° -39.0 05:00 77° 05:41 79° A
25 ส.ค. 06:14 79° 82° -15.0 05:46 81° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:12 90° 13° 89° -31.0 05:15 87° 05:47 88° A
24 ก.ย. 06:12 90° 91° -7.0 06:01 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:13 101° 99° -22.7 05:31 97° 05:54 98° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:21 110° 17° 107° -37.2 05:02 103° 05:46 105° A
22 พ.ย. 06:21 110° 107° -13.2 05:56 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:36 114° 13° 112° -26.0 05:34 109° 06:08 110° A
22 ธ.ค. 06:36 114° 109° -2.0 06:32 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405