คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดลำปาง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 18.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 31.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:58 246° 13° 248° 23.7 19:03 253° 18:27 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:15 252° 256° 13.6 18:48 259° 18:30 258° D
1 ก.พ. 18:16 252° 21° 256° 37.6 19:51 264° 18:58 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:28 262° 266° 3.5 18:31 266° - - - F
2 มี.ค. 18:28 263° 14° 267° 27.5 19:31 272° 18:56 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:35 275° 276° 16.9 19:11 279° 18:51 277° C
1 เม.ย. 18:35 275° 20° 276° 40.9 20:08 283° 19:17 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:43 286° 284° 5.5 18:51 285° - - - F
30 เม.ย. 18:43 286° 13° 283° 29.5 19:46 288° 19:11 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:53 293° 288° 17.2 19:23 290° - - - F
30 พ.ค. 18:54 293° 17° 285° 41.2 20:13 290° 19:29 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 19:02 295° -2° 290° 3.9 18:56 289° - - - F
28 มิ.ย. 19:02 295° 285° 27.9 19:42 288° 19:20 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:59 291° 283° 13.3 19:05 284° - - - F
28 ก.ค. 18:58 290° 10° 277° 37.3 19:45 280° 19:19 278° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:41 281° 273° 21.5 19:01 274° - - - F
27 ส.ค. 18:40 281° 13° 266° 45.5 19:38 270° 19:06 267° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:17 270° -1° 267° 5.1 18:16 267° - - - F
25 ก.ย. 18:16 269° 260° 29.1 18:55 263° 18:33 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:54 258° 255° 13.0 18:16 257° - - - F
25 ต.ค. 17:53 257° 14° 248° 37.0 19:02 254° 18:24 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:44 249° 10° 246° 22.2 18:36 251° 18:07 248° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:51 246° 249° 9.3 18:17 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:52 246° 18° 244° 33.3 19:18 252° 18:30 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:53 114° 19° 119° -35.3 05:19 111° 06:11 10° 115° A
1 ม.ค. 06:54 114° 113° -11.3 06:21 110° 06:39 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:56 108° 12° 112° -21.7 05:58 107° 06:30 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:42 98° 16° 107° -32.3 05:28 101° 06:09 104° A
1 มี.ค. 06:41 98° 98° -8.3 06:18 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:19 86° 19° 100° -43.4 04:54 93° 05:41 10° 97° A
30 มี.ค. 06:18 86° 91° -19.4 05:40 88° 06:01 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:57 75° 11° 85° -31.3 05:03 81° 05:33 83° A
29 เม.ย. 05:56 75° 77° -7.3 05:49 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:46 67° 16° 80° -43.9 04:30 75° 05:12 78° A
28 พ.ค. 05:46 67° 74° -19.9 05:17 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:48 65° 12° 74° -33.3 04:50 70° 05:22 72° A
27 มิ.ย. 05:48 65° 71° -9.3 05:40 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:58 69° 75° -23.7 05:16 72° 05:39 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:06 78° 16° 82° -39.1 04:51 77° 05:33 80° A
25 ส.ค. 06:06 78° 82° -15.1 05:39 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:11 90° 13° 91° -31.0 05:12 87° 05:45 89° A
24 ก.ย. 06:11 90° 92° -7.0 06:00 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:18 102° 101° -22.6 05:34 98° 05:58 100° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:31 111° 17° 111° -37.0 05:09 104° 05:55 107° A
22 พ.ย. 06:32 111° 109° -13.0 06:04 107° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:49 114° 13° 115° -25.8 05:44 109° 06:20 112° A
22 ธ.ค. 06:49 114° 110° -1.8 06:42 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405