คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดเลย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:50 246° 13° 248° 23.6 18:55 253° 18:19 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:08 252° 257° 13.5 18:40 259° 18:22 258° D
1 ก.พ. 18:08 252° 20° 256° 37.5 19:42 264° 18:50 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:19 262° 266° 3.3 18:22 266° - - - F
2 มี.ค. 18:20 263° 14° 267° 27.4 19:22 272° 18:47 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:26 275° 276° 16.7 19:01 279° 18:42 277° C
1 เม.ย. 18:26 275° 20° 277° 40.7 19:58 283° 19:07 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:33 286° 284° 5.3 18:41 285° - - - F
30 เม.ย. 18:33 286° 13° 283° 29.3 19:36 288° 19:01 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:43 293° 288° 17.1 19:13 290° - - - F
30 พ.ค. 18:43 293° 17° 285° 41.1 20:03 290° 19:19 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:51 295° -2° 290° 3.7 18:46 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:51 295° 285° 27.7 19:32 288° 19:09 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:49 290° 283° 13.1 18:55 284° - - - F
28 ก.ค. 18:48 290° 10° 277° 37.1 19:35 280° 19:09 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:32 281° 273° 21.3 18:52 274° - - - F
27 ส.ค. 18:31 281° 13° 266° 45.3 19:29 270° 18:57 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:08 270° -1° 267° 4.9 18:07 267° - - - F
25 ก.ย. 18:07 269° 260° 28.9 18:47 263° 18:25 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:46 258° 255° 12.8 18:08 257° - - - F
25 ต.ค. 17:45 258° 14° 248° 36.8 18:54 254° 18:16 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:36 249° 10° 247° 22.1 18:28 251° 18:00 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:44 246° 249° 9.2 18:09 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:45 246° 17° 245° 33.2 19:10 252° 18:23 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:43 114° 19° 119° -35.5 05:08 111° 06:01 10° 115° A
1 ม.ค. 06:43 114° 113° -11.5 06:11 110° 06:29 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:46 108° 12° 111° -21.9 05:48 107° 06:20 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:32 98° 16° 107° -32.4 05:18 101° 06:00 104° A
1 มี.ค. 06:32 98° 98° -8.4 06:08 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:10 86° 19° 100° -43.6 04:45 93° 05:32 10° 97° A
30 มี.ค. 06:10 86° 91° -19.6 05:31 88° 05:53 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:49 75° 12° 85° -31.4 04:55 81° 05:25 83° A
29 เม.ย. 05:48 75° 77° -7.4 05:41 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:38 67° 74° -20.0 05:09 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:41 65° 12° 74° -33.4 04:42 70° 05:15 72° A
27 มิ.ย. 05:41 65° 71° -9.4 05:32 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:50 69° 75° -23.8 05:08 72° 05:31 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:58 78° 16° 82° -39.2 04:43 77° 05:24 80° A
25 ส.ค. 05:58 78° 82° -15.2 05:31 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:02 90° 13° 91° -31.2 05:03 87° 05:36 89° A
24 ก.ย. 06:02 90° 92° -7.2 05:51 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:08 102° 101° -22.8 05:24 98° 05:49 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:21 111° 17° 110° -37.2 04:59 103° 05:45 107° A
22 พ.ย. 06:22 111° 109° -13.2 05:54 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:38 114° 13° 115° -25.9 05:33 109° 06:09 112° A
22 ธ.ค. 06:39 114° 110° -1.9 06:32 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405