คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดนครนายก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 12.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 13.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนครนายก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:58 247° 13° 249° 23.8 19:01 253° 18:26 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:14 252° 257° 13.6 18:44 259° 18:28 258° E
1 ก.พ. 18:14 253° 20° 258° 37.6 19:46 264° 18:55 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:23 262° 266° 3.4 18:25 266° - - - F
2 มี.ค. 18:23 263° 13° 268° 27.4 19:24 272° 18:50 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:27 275° 277° 16.7 19:01 279° 18:42 278° C
1 เม.ย. 18:27 275° 20° 278° 40.7 19:57 283° 19:07 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:31 285° 284° 5.3 18:39 285° - - - F
30 เม.ย. 18:31 286° 13° 284° 29.3 19:34 287° 18:59 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:39 293° 288° 17.0 19:10 289° 18:53 288° E
30 พ.ค. 18:40 293° 17° 286° 41.0 20:00 289° 19:15 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:47 294° -2° 289° 3.7 18:43 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:47 294° 285° 27.7 19:29 288° 19:06 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:45 290° 283° 13.1 18:54 283° - - - F
28 ก.ค. 18:45 290° 11° 278° 37.1 19:34 280° 19:07 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:31 281° 273° 21.3 18:53 274° - - - F
27 ส.ค. 18:30 281° 14° 266° 45.3 19:31 270° 18:57 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:10 270° -1° 267° 5.0 18:10 267° - - - F
25 ก.ย. 18:09 269° 261° 28.9 18:50 263° 18:28 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:51 258° 256° 12.9 18:13 257° - - - F
25 ต.ค. 17:50 258° 15° 249° 36.9 19:00 254° 18:21 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:44 249° 11° 248° 22.2 18:35 251° 18:07 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:52 246° 250° 9.3 18:16 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:53 246° 18° 246° 33.3 19:17 253° 18:30 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนครนายก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:39 114° 19° 117° -35.6 05:05 110° 05:57 10° 114° A
1 ม.ค. 06:39 114° 112° -11.6 06:08 110° 06:25 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:43 108° 12° 110° -21.9 05:45 107° 06:18 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:33 98° 16° 106° -32.4 05:18 101° 05:59 103° A
1 มี.ค. 06:32 98° 97° -8.4 06:09 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:13 86° 20° 99° -43.5 04:46 93° 05:35 11° 96° A
30 มี.ค. 06:13 86° 91° -19.5 05:34 88° 05:55 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:55 75° 12° 84° -31.3 04:59 81° 05:30 83° A
29 เม.ย. 05:54 75° 78° -7.3 05:46 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:46 68° 17° 79° -43.9 04:28 75° 05:11 77° A
28 พ.ค. 05:46 68° 74° -19.9 05:16 73° 05:32 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:49 66° 12° 74° -33.3 04:49 70° 05:23 72° A
27 มิ.ย. 05:49 66° 71° -9.3 05:39 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:57 70° 75° -23.7 05:14 73° 05:38 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:03 78° 16° 81° -39.1 04:48 77° 05:29 79° A
25 ส.ค. 06:03 79° 82° -15.1 05:35 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:04 90° 13° 90° -31.1 05:06 87° 05:38 89° A
24 ก.ย. 06:04 90° 92° -7.1 05:53 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:08 101° 100° -22.8 05:24 97° 05:48 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:18 110° 17° 109° -37.2 04:58 103° 05:42 106° A
22 พ.ย. 06:19 110° 108° -13.2 05:52 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:34 114° 13° 113° -26.0 05:30 109° 06:06 111° A
22 ธ.ค. 06:35 114° 110° -2.0 06:29 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405