คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดนครปฐม

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 03.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนครปฐม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:04 247° 13° 249° 23.8 19:06 254° 18:32 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:19 252° 257° 13.7 18:50 259° 18:33 258° E
1 ก.พ. 18:20 253° 20° 258° 37.7 19:51 264° 19:00 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:28 262° 266° 3.5 18:30 266° - - - F
2 มี.ค. 18:28 263° 13° 268° 27.5 19:29 272° 18:55 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:32 275° 277° 16.8 19:06 279° 18:47 278° C
1 เม.ย. 18:32 275° 20° 278° 40.8 20:01 283° 19:12 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:35 285° 284° 5.4 18:44 285° - - - F
30 เม.ย. 18:36 285° 13° 284° 29.4 19:38 287° 19:03 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:43 293° 288° 17.1 19:14 289° 18:57 288° E
30 พ.ค. 18:44 293° 17° 286° 41.1 20:04 289° 19:19 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:51 294° -2° 289° 3.7 18:48 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:51 294° 285° 27.7 19:34 287° 19:10 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:50 290° 283° 13.1 18:58 283° - - - F
28 ก.ค. 18:49 290° 11° 278° 37.1 19:39 280° 19:11 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:35 281° 273° 21.4 18:57 274° - - - F
27 ส.ค. 18:35 281° 14° 266° 45.4 19:36 270° 19:02 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:15 270° -1° 267° 5.0 18:15 267° - - - F
25 ก.ย. 18:14 269° 261° 29.0 18:55 263° 18:32 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:56 258° 256° 13.0 18:19 257° - - - F
25 ต.ค. 17:55 258° 15° 250° 37.0 19:06 254° 18:27 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:49 249° 11° 248° 22.3 18:41 251° 18:12 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:58 246° 250° 9.4 18:22 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:58 246° 18° 247° 33.4 19:22 253° 18:36 10° 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนครปฐม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:43 114° 19° 117° -35.5 05:10 110° 06:01 10° 114° A
1 ม.ค. 06:43 114° 112° -11.5 06:12 110° 06:29 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:47 108° 12° 110° -21.8 05:50 107° 06:22 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:37 98° 16° 105° -32.4 05:22 101° 06:04 103° A
1 มี.ค. 06:36 98° 97° -8.4 06:13 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:18 86° 20° 98° -43.4 04:51 93° 05:39 11° 96° A
30 มี.ค. 06:17 86° 90° -19.4 05:38 88° 06:00 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:00 75° 12° 84° -31.2 05:04 81° 05:35 83° A
29 เม.ย. 05:59 75° 78° -7.2 05:51 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:51 68° 17° 79° -43.8 04:33 75° 05:16 77° A
28 พ.ค. 05:51 68° 74° -19.8 05:21 73° 05:38 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:54 66° 13° 73° -33.2 04:55 71° 05:28 72° A
27 มิ.ย. 05:55 66° 71° -9.2 05:45 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:03 70° 75° -23.6 05:20 73° 05:44 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:08 78° 16° 81° -39.1 04:53 77° 05:35 79° A
25 ส.ค. 06:08 79° 82° -15.1 05:40 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:09 90° 13° 90° -31.1 05:11 87° 05:43 89° A
24 ก.ย. 06:09 90° 92° -7.1 05:58 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:12 101° 100° -22.7 05:29 97° 05:53 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:22 110° 17° 109° -37.1 05:02 103° 05:47 106° A
22 พ.ย. 06:23 110° 108° -13.1 05:56 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:38 114° 13° 113° -25.9 05:35 109° 06:10 111° A
22 ธ.ค. 06:39 114° 110° -1.9 06:33 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405