คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดนครราชสีมา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:53 246° 13° 249° 23.7 18:56 253° 18:21 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:09 252° 257° 13.5 18:40 259° 18:23 258° E
1 ก.พ. 18:10 253° 20° 258° 37.5 19:42 264° 18:51 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:19 262° 266° 3.3 18:21 266° - - - F
2 มี.ค. 18:19 263° 13° 268° 27.3 19:20 272° 18:46 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:24 275° 277° 16.7 18:58 279° 18:39 278° C
1 เม.ย. 18:24 275° 20° 278° 40.7 19:54 283° 19:04 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:28 285° 284° 5.3 18:36 285° - - - F
30 เม.ย. 18:29 286° 13° 284° 29.3 19:31 287° 18:56 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:37 293° 288° 17.0 19:07 290° - - - F
30 พ.ค. 18:37 293° 17° 285° 41.0 19:57 290° 19:13 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:45 294° -2° 289° 3.6 18:41 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:45 294° 285° 27.6 19:27 288° 19:04 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:43 290° 283° 13.0 18:51 283° - - - F
28 ก.ค. 18:43 290° 11° 277° 37.0 19:31 280° 19:04 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:28 281° 273° 21.3 18:49 274° - - - F
27 ส.ค. 18:27 281° 13° 266° 45.3 19:28 270° 18:54 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:06 270° -1° 267° 4.9 18:06 267° - - - F
25 ก.ย. 18:06 269° 261° 28.9 18:46 263° 18:24 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:46 258° 256° 12.8 18:09 257° - - - F
25 ต.ค. 17:46 258° 15° 249° 36.8 18:56 254° 18:17 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:39 249° 11° 248° 22.1 18:31 251° 18:02 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:47 246° 249° 9.2 18:11 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:48 246° 18° 246° 33.2 19:12 252° 18:25 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:37 114° 19° 118° -35.6 05:03 110° 05:55 10° 114° A
1 ม.ค. 06:37 114° 112° -11.6 06:05 110° 06:23 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:41 108° 12° 111° -21.9 05:43 107° 06:15 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:29 98° 16° 106° -32.5 05:15 101° 05:56 103° A
1 มี.ค. 06:29 98° 97° -8.5 06:05 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:10 86° 19° 99° -43.6 04:43 93° 05:31 11° 96° A
30 มี.ค. 06:09 86° 91° -19.6 05:30 88° 05:51 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:50 75° 12° 84° -31.4 04:55 81° 05:26 83° A
29 เม.ย. 05:50 75° 78° -7.4 05:42 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:41 68° 17° 79° -44.0 04:23 75° 05:06 77° A
28 พ.ค. 05:41 68° 74° -20.0 05:11 72° 05:28 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:44 66° 12° 74° -33.4 04:45 70° 05:18 72° A
27 มิ.ย. 05:44 66° 71° -9.4 05:34 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:53 70° 75° -23.8 05:10 73° 05:34 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:58 78° 16° 81° -39.2 04:44 77° 05:25 80° A
25 ส.ค. 05:59 79° 82° -15.2 05:31 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:01 90° 13° 91° -31.2 05:02 87° 05:34 89° A
24 ก.ย. 06:01 90° 92° -7.2 05:49 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:05 101° 100° -22.8 05:21 97° 05:45 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:16 110° 17° 109° -37.3 04:55 103° 05:40 106° A
22 พ.ย. 06:16 111° 108° -13.2 05:49 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:32 114° 13° 114° -26.0 05:28 109° 06:04 111° A
22 ธ.ค. 06:33 114° 110° -2.0 06:26 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405