คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดน่าน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:52 246° 13° 247° 23.6 18:57 253° 18:21 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:10 252° 256° 13.5 18:42 259° 18:24 258° D
1 ก.พ. 18:10 252° 20° 256° 37.5 19:45 264° 18:53 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:22 262° 266° 3.4 18:26 266° - - - F
2 มี.ค. 18:23 263° 14° 267° 27.4 19:26 272° 18:51 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:30 275° 276° 16.8 19:06 279° 18:46 277° C
1 เม.ย. 18:31 275° 20° 276° 40.8 20:03 283° 19:12 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:38 286° 284° 5.4 18:46 285° - - - F
30 เม.ย. 18:38 286° 13° 283° 29.4 19:42 288° 19:07 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:49 293° 288° 17.2 19:19 290° - - - F
30 พ.ค. 18:49 293° 17° 285° 41.2 20:09 290° 19:25 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:58 295° -2° 290° 3.8 18:52 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:58 295° 285° 27.8 19:38 288° 19:15 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:54 291° 283° 13.2 19:00 284° - - - F
28 ก.ค. 18:54 290° 10° 277° 37.2 19:40 280° 19:14 278° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:37 281° 273° 21.4 18:56 274° - - - F
27 ส.ค. 18:36 281° 12° 265° 45.4 19:33 270° 19:01 267° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:12 270° -1° 267° 5.0 18:11 267° - - - F
25 ก.ย. 18:11 269° 260° 29.0 18:50 263° 18:28 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:48 258° 255° 12.9 18:11 257° - - - F
25 ต.ค. 17:48 257° 14° 248° 36.9 18:56 254° 18:18 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:38 249° 10° 246° 22.1 18:30 251° 18:01 248° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:45 245° 248° 9.2 18:11 250° - - - F
23 ธ.ค. 17:46 245° 17° 244° 33.2 19:12 252° 18:24 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:49 114° 19° 120° -35.4 05:15 111° 06:07 10° 115° A
1 ม.ค. 06:50 114° 113° -11.4 06:17 110° 06:35 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:51 108° 12° 112° -21.8 05:53 107° 06:26 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:37 98° 16° 107° -32.4 05:23 101° 06:04 104° A
1 มี.ค. 06:36 98° 98° -8.4 06:13 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:14 86° 19° 100° -43.5 04:49 93° 05:36 10° 97° A
30 มี.ค. 06:13 86° 91° -19.5 05:35 88° 05:56 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:51 75° 11° 85° -31.4 04:58 81° 05:27 83° A
29 เม.ย. 05:51 75° 77° -7.4 05:43 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:40 67° 16° 80° -44.0 04:24 75° 05:06 78° A
28 พ.ค. 05:40 67° 74° -20.0 05:11 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:42 65° 12° 74° -33.4 04:44 70° 05:16 72° A
27 มิ.ย. 05:42 65° 71° -9.4 05:34 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:52 69° 75° -23.8 05:10 72° 05:33 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:00 78° 16° 82° -39.2 04:45 77° 05:27 80° A
25 ส.ค. 06:01 78° 82° -15.2 05:34 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:06 90° 13° 91° -31.1 05:06 87° 05:39 89° A
24 ก.ย. 06:06 90° 92° -7.1 05:55 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:13 102° 101° -22.7 05:29 98° 05:53 100° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:27 111° 17° 111° -37.1 05:04 104° 05:50 107° A
22 พ.ย. 06:28 111° 109° -13.1 05:59 107° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:45 115° 13° 115° -25.8 05:39 109° 06:16 112° A
22 ธ.ค. 06:45 115° 110° -1.8 06:38 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405