คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 25.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:48 246° 13° 248° 23.6 18:52 253° 18:17 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:05 252° 257° 13.5 18:37 259° 18:19 258° D
1 ก.พ. 18:06 252° 20° 256° 37.5 19:39 264° 18:47 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:17 262° 266° 3.3 18:19 266° - - - F
2 มี.ค. 18:17 263° 13° 267° 27.3 19:19 272° 18:45 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:23 275° 276° 16.7 18:58 279° 18:39 277° C
1 เม.ย. 18:23 275° 20° 277° 40.7 19:55 283° 19:04 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:30 285° 284° 5.3 18:37 285° - - - F
30 เม.ย. 18:30 286° 13° 283° 29.3 19:33 287° 18:58 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:40 293° 288° 17.0 19:09 290° - - - F
30 พ.ค. 18:40 293° 17° 285° 41.0 20:00 290° 19:15 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:48 295° -2° 290° 3.7 18:43 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:48 295° 285° 27.7 19:29 288° 19:06 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:45 290° 283° 13.1 18:52 284° - - - F
28 ก.ค. 18:45 290° 10° 277° 37.1 19:32 280° 19:06 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:29 281° 273° 21.3 18:49 274° - - - F
27 ส.ค. 18:28 281° 13° 266° 45.3 19:26 270° 18:54 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:05 270° -1° 267° 4.9 18:05 267° - - - F
25 ก.ย. 18:04 269° 260° 28.9 18:44 263° 18:22 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:43 258° 255° 12.8 18:06 257° - - - F
25 ต.ค. 17:43 258° 14° 248° 36.8 18:52 254° 18:13 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:34 249° 10° 247° 22.0 18:26 251° 17:57 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:42 246° 249° 9.1 18:07 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:42 246° 17° 245° 33.1 19:08 252° 18:20 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:40 114° 19° 119° -35.6 05:05 111° 05:58 10° 115° A
1 ม.ค. 06:40 114° 113° -11.6 06:07 110° 06:25 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:43 108° 12° 111° -21.9 05:44 107° 06:17 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:29 98° 16° 107° -32.5 05:15 101° 05:57 104° A
1 มี.ค. 06:29 98° 98° -8.5 06:05 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:08 86° 19° 100° -43.6 04:42 93° 05:30 10° 97° A
30 มี.ค. 06:07 86° 91° -19.6 05:28 88° 05:50 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:47 75° 12° 84° -31.4 04:52 81° 05:22 83° A
29 เม.ย. 05:46 75° 78° -7.5 05:38 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:36 67° 74° -20.1 05:07 72° 05:23 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:39 65° 12° 74° -33.5 04:40 70° 05:12 72° A
27 มิ.ย. 05:39 65° 71° -9.5 05:30 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:48 69° 75° -23.9 05:05 72° 05:29 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:55 78° 16° 82° -39.3 04:40 77° 05:22 80° A
25 ส.ค. 05:55 78° 82° -15.3 05:28 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:59 90° 13° 91° -31.2 05:00 87° 05:33 89° A
24 ก.ย. 05:59 90° 92° -7.2 05:48 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:05 102° 101° -22.8 05:21 98° 05:46 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:18 111° 17° 110° -37.2 04:56 103° 05:41 107° A
22 พ.ย. 06:18 111° 108° -13.2 05:51 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:35 114° 13° 115° -26.0 05:30 109° 06:06 112° A
22 ธ.ค. 06:36 114° 110° -2.0 06:28 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405