คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดหนองคาย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 52.6′ เหนือ ลองจิจูด 102° 44.7′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:46 246° 13° 248° 23.5 18:50 253° 18:14 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:03 252° 257° 13.4 18:35 259° 18:17 258° D
1 ก.พ. 18:04 252° 20° 256° 37.4 19:38 264° 18:45 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:15 262° 266° 3.3 18:18 266° - - - F
2 มี.ค. 18:15 263° 13° 267° 27.3 19:18 272° 18:43 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:22 275° 276° 16.6 18:57 279° 18:38 277° C
1 เม.ย. 18:22 275° 20° 277° 40.6 19:54 283° 19:03 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:29 286° 284° 5.3 18:37 285° - - - F
30 เม.ย. 18:29 286° 13° 283° 29.3 19:32 288° 18:57 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:40 293° 288° 17.0 19:09 290° - - - F
30 พ.ค. 18:40 293° 17° 285° 41.0 19:59 290° 19:15 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:48 295° -2° 290° 3.7 18:42 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:48 295° 285° 27.7 19:28 288° 19:06 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:45 290° 283° 13.1 18:51 284° - - - F
28 ก.ค. 18:45 290° 10° 277° 37.1 19:31 280° 19:05 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:28 281° 273° 21.3 18:48 274° - - - F
27 ส.ค. 18:27 281° 13° 266° 45.3 19:25 270° 18:53 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:04 270° -1° 267° 4.9 18:03 267° - - - F
25 ก.ย. 18:03 269° 260° 28.8 18:42 263° 18:20 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:41 258° 255° 12.8 18:03 257° - - - F
25 ต.ค. 17:41 258° 14° 248° 36.8 18:49 254° 18:11 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:32 249° 10° 247° 22.0 18:24 251° 17:55 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:39 246° 249° 9.1 18:04 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:40 246° 17° 245° 33.1 19:06 252° 18:18 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:40 114° 19° 119° -35.6 05:05 111° 05:57 10° 115° A
1 ม.ค. 06:40 114° 113° -11.6 06:07 110° 06:25 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:42 108° 12° 112° -21.9 05:44 107° 06:16 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:29 98° 16° 107° -32.5 05:15 101° 05:56 104° A
1 มี.ค. 06:28 98° 98° -8.5 06:04 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:06 86° 19° 100° -43.6 04:41 93° 05:28 10° 97° A
30 มี.ค. 06:05 86° 91° -19.6 05:27 88° 05:48 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:44 75° 12° 85° -31.5 04:50 81° 05:20 83° A
29 เม.ย. 05:44 75° 77° -7.5 05:36 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:33 67° 74° -20.1 05:04 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:36 65° 12° 74° -33.5 04:37 70° 05:10 72° A
27 มิ.ย. 05:36 65° 71° -9.5 05:27 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:46 69° 75° -23.9 05:03 72° 05:27 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:53 78° 16° 82° -39.3 04:38 77° 05:20 80° A
25 ส.ค. 05:53 78° 82° -15.3 05:26 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:58 90° 13° 91° -31.2 04:58 87° 05:32 89° A
24 ก.ย. 05:58 90° 92° -7.2 05:47 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:05 102° 101° -22.8 05:20 98° 05:45 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:18 111° 17° 111° -37.2 04:55 103° 05:41 107° A
22 พ.ย. 06:18 111° 109° -13.2 05:50 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:35 114° 13° 115° -26.0 05:30 109° 06:06 112° A
22 ธ.ค. 06:36 114° 110° -2.0 06:28 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405