คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดปัตตานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 16.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดปัตตานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:11 247° 13° 252° 24.0 19:10 254° 18:37 253° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:23 253° 259° 13.8 18:50 260° - - - F
1 ก.พ. 18:24 253° 19° 261° 37.8 19:49 264° 19:01 10° 263° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:27 263° -1° 267° 3.5 18:27 267° - - - F
2 มี.ค. 18:27 263° 13° 270° 27.5 19:23 272° 18:52 271° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:25 274° 278° 16.7 18:56 279° 18:39 278° D
1 เม.ย. 18:24 275° 19° 281° 40.7 19:50 282° 19:02 10° 281° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:23 285° 284° 5.2 18:31 284° - - - F
30 เม.ย. 18:23 285° 13° 286° 29.2 19:24 287° 18:50 286° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:27 292° 288° 16.8 18:59 289° 18:41 288° E
30 พ.ค. 18:27 292° 18° 288° 40.8 19:49 289° 19:04 10° 288° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:34 294° -1° 289° 3.4 18:33 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:34 294° 10° 286° 27.4 19:20 287° 18:54 286° A
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:35 289° 283° 12.9 18:46 283° - - - F
28 ก.ค. 18:34 289° 12° 279° 36.9 19:29 280° 18:59 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:25 281° 273° 21.2 18:50 274° - - - F
27 ส.ค. 18:25 280° 15° 268° 45.2 19:31 270° 18:54 269° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:10 270° 267° 5.0 18:11 267° - - - F
25 ก.ย. 18:10 269° 10° 262° 28.9 18:54 263° 18:29 263° A
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:57 258° 257° 13.0 18:20 257° - - - F
25 ต.ค. 17:57 258° 16° 252° 37.0 19:09 255° 18:29 253° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:55 250° 11° 250° 22.4 18:46 252° 18:17 251° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 18:05 246° 251° 9.5 18:27 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:06 247° 17° 250° 33.5 19:26 253° 18:42 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดปัตตานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:26 113° 20° 114° -35.8 04:54 110° 05:45 11° 112° A
1 ม.ค. 06:26 113° 110° -11.8 05:56 109° - - - F
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:33 108° 12° 108° -22.1 05:36 106° 06:08 107° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:28 98° 17° 103° -32.5 05:12 100° 05:54 102° A
1 มี.ค. 06:28 98° 96° -8.5 06:05 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:15 87° 21° 96° -43.5 04:44 93° 05:35 11° 95° A
30 มี.ค. 06:14 86° 89° -19.5 05:34 88° 05:57 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:02 76° 13° 83° -31.2 05:04 81° 05:36 82° A
29 เม.ย. 06:02 75° 78° -7.2 05:53 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:58 68° 18° 77° -43.7 04:36 75° 05:21 10° 76° A
28 พ.ค. 05:58 68° 74° -19.7 05:25 73° 05:43 73° D
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 06:02 66° 13° 72° -33.1 05:00 71° 05:35 72° A
27 มิ.ย. 06:02 66° 71° -9.1 05:50 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:08 70° 10° 74° -23.5 05:24 73° 05:48 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:09 79° 17° 79° -39.1 04:55 77° 05:36 79° A
25 ส.ค. 06:08 79° 81° -15.1 05:40 81° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:04 90° 13° 89° -31.1 05:07 87° 05:39 88° A
24 ก.ย. 06:04 90° 91° -7.1 05:52 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:01 101° 99° -22.9 05:20 97° 05:43 98° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:07 110° 17° 106° -37.4 04:50 103° 05:33 104° A
22 พ.ย. 06:07 110° 107° -13.4 05:43 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:21 114° 13° 111° -26.2 05:20 108° 05:54 110° A
22 ธ.ค. 06:22 114° 109° -2.2 06:18 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405