คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดพัทลุง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 05.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 1 ม.ค. 18:14 247° -2° 252° 0.0 18:10 251° - - - F
2 ม.ค. 18:14 247° 13° 251° 24.0 19:14 254° 18:41 253° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:27 253° 259° 13.8 18:54 260° - - - F
1 ก.พ. 18:27 253° 20° 261° 37.8 19:53 264° 19:06 11° 263° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:31 263° -1° 267° 3.5 18:31 267° - - - F
2 มี.ค. 18:31 263° 13° 270° 27.5 19:28 272° 18:56 271° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:29 274° 278° 16.8 19:01 279° 18:44 278° D
1 เม.ย. 18:29 275° 19° 280° 40.8 19:55 283° 19:08 10° 281° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:28 285° 284° 5.3 18:37 284° - - - F
30 เม.ย. 18:28 285° 13° 285° 29.3 19:30 287° 18:56 286° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:33 292° 288° 16.9 19:05 289° 18:47 288° E
30 พ.ค. 18:33 292° 18° 287° 40.9 19:55 289° 19:10 10° 288° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:40 294° -1° 289° 3.5 18:39 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:40 294° 10° 286° 27.5 19:26 287° 19:00 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:40 289° 283° 13.0 18:52 283° - - - F
28 ก.ค. 18:40 289° 12° 279° 37.0 19:34 280° 19:04 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:31 281° 273° 21.3 18:56 274° - - - F
27 ส.ค. 18:30 280° 15° 268° 45.3 19:36 270° 18:59 269° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:15 270° 267° 5.0 18:16 267° - - - F
25 ก.ย. 18:14 269° 10° 262° 29.0 18:58 263° 18:34 263° A
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 18:01 258° 257° 13.1 18:24 257° - - - F
25 ต.ค. 18:01 258° 16° 252° 37.1 19:13 255° 18:33 253° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:58 250° 11° 250° 22.5 18:49 252° 18:21 251° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 18:09 246° 251° 9.6 18:30 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:09 246° 18° 249° 33.6 19:30 253° 18:45 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:32 113° 20° 114° -35.7 05:00 110° 05:51 11° 112° A
1 ม.ค. 06:32 113° 110° -11.7 06:02 109° - - - F
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:39 108° 12° 108° -22.0 05:42 106° 06:14 107° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:33 98° 17° 103° -32.4 05:17 100° 05:59 102° A
1 มี.ค. 06:33 98° 96° -8.4 06:11 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:19 87° 21° 96° -43.4 04:49 93° 05:39 11° 95° A
30 มี.ค. 06:19 86° 89° -19.4 05:39 88° 06:01 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:06 76° 13° 83° -31.1 05:08 81° 05:40 82° A
29 เม.ย. 06:06 75° 78° -7.1 05:57 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 06:01 68° 18° 77° -43.6 04:40 75° 05:25 10° 77° A
28 พ.ค. 06:01 68° 74° -19.6 05:29 73° 05:47 73° D
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 06:05 66° 13° 72° -33.0 05:04 71° 05:38 72° A
27 มิ.ย. 06:06 66° 71° -9.0 05:54 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:12 70° 74° -23.5 05:28 73° 05:52 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:13 79° 17° 79° -39.0 04:59 77° 05:40 79° A
25 ส.ค. 06:13 79° 82° -15.0 05:45 81° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:09 90° 13° 89° -31.1 05:12 87° 05:44 88° A
24 ก.ย. 06:09 90° 91° -7.1 05:57 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:07 101° 99° -22.8 05:25 97° 05:48 98° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:13 110° 17° 106° -37.3 04:56 103° 05:39 105° A
22 พ.ย. 06:13 110° 107° -13.3 05:49 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:27 114° 13° 111° -26.1 05:26 108° 06:00 110° A
22 ธ.ค. 06:28 114° 109° -2.1 06:24 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405