คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดเพชรบูรณ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 25.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:55 246° 13° 248° 23.7 18:58 253° 18:23 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:11 252° 257° 13.6 18:43 259° 18:25 258° D
1 ก.พ. 18:12 252° 20° 257° 37.6 19:45 264° 18:53 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:22 262° 266° 3.4 18:25 266° - - - F
2 มี.ค. 18:23 263° 13° 267° 27.4 19:24 272° 18:50 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:28 275° 276° 16.7 19:03 279° 18:44 278° C
1 เม.ย. 18:28 275° 20° 277° 40.7 20:00 283° 19:09 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:34 285° 284° 5.3 18:42 285° - - - F
30 เม.ย. 18:34 286° 13° 284° 29.3 19:37 287° 19:02 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:43 293° 288° 17.1 19:14 290° - - - F
30 พ.ค. 18:44 293° 17° 285° 41.1 20:04 290° 19:19 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:52 295° -2° 289° 3.7 18:47 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:52 295° 285° 27.7 19:33 288° 19:10 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:49 290° 283° 13.1 18:57 284° - - - F
28 ก.ค. 18:49 290° 10° 277° 37.1 19:37 280° 19:10 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:33 281° 273° 21.4 18:54 274° - - - F
27 ส.ค. 18:32 281° 13° 266° 45.3 19:32 270° 18:59 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:10 270° -1° 267° 5.0 18:10 267° - - - F
25 ก.ย. 18:10 269° 260° 28.9 18:50 263° 18:27 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:49 258° 255° 12.9 18:12 257° - - - F
25 ต.ค. 17:49 258° 15° 249° 36.9 18:58 254° 18:19 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:40 249° 10° 247° 22.2 18:32 251° 18:04 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:48 246° 249° 9.2 18:13 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:49 246° 18° 245° 33.2 19:14 252° 18:27 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:43 114° 19° 118° -35.5 05:09 110° 06:01 10° 114° A
1 ม.ค. 06:44 114° 112° -11.5 06:11 110° 06:29 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:47 108° 12° 111° -21.8 05:49 107° 06:21 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:34 98° 16° 106° -32.4 05:20 101° 06:01 104° A
1 มี.ค. 06:34 98° 98° -8.4 06:10 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:13 86° 19° 99° -43.5 04:47 93° 05:35 10° 97° A
30 มี.ค. 06:12 86° 91° -19.5 05:34 88° 05:55 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:53 75° 12° 84° -31.3 04:58 81° 05:28 83° A
29 เม.ย. 05:52 75° 78° -7.4 05:44 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:42 68° 17° 79° -43.9 04:25 75° 05:08 78° A
28 พ.ค. 05:42 67° 74° -19.9 05:13 72° 05:29 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:45 65° 12° 74° -33.4 04:46 70° 05:19 72° A
27 มิ.ย. 05:45 65° 71° -9.4 05:36 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:54 69° 75° -23.8 05:12 73° 05:35 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:01 78° 16° 82° -39.2 04:46 77° 05:28 80° A
25 ส.ค. 06:01 78° 82° -15.2 05:34 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:05 90° 13° 91° -31.1 05:06 87° 05:38 89° A
24 ก.ย. 06:05 90° 92° -7.1 05:53 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:10 102° 101° -22.8 05:26 98° 05:50 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:22 110° 17° 110° -37.2 05:00 103° 05:46 107° A
22 พ.ย. 06:22 111° 108° -13.1 05:55 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:39 114° 13° 114° -25.9 05:34 109° 06:10 112° A
22 ธ.ค. 06:39 114° 110° -1.9 06:32 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405