คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดเพชรบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 06.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 57.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเพชรบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:05 247° 13° 250° 23.9 19:08 254° 18:33 252° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:21 252° 258° 13.7 18:51 259° 18:34 258° E
1 ก.พ. 18:21 253° 20° 258° 37.7 19:51 264° 19:01 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:29 262° 266° 3.5 18:31 267° - - - F
2 มี.ค. 18:29 263° 13° 268° 27.5 19:29 272° 18:56 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:32 275° 277° 16.8 19:06 279° 18:47 278° C
1 เม.ย. 18:32 275° 20° 278° 40.8 20:01 283° 19:12 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:35 285° 284° 5.4 18:43 285° - - - F
30 เม.ย. 18:35 285° 13° 284° 29.4 19:37 287° 19:03 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:42 292° 288° 17.1 19:13 289° 18:56 288° E
30 พ.ค. 18:43 293° 17° 286° 41.1 20:04 289° 19:19 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:50 294° -2° 289° 3.7 18:47 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:50 294° 285° 27.7 19:33 287° 19:09 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:49 290° 283° 13.1 18:58 283° - - - F
28 ก.ค. 18:49 290° 11° 278° 37.1 19:39 280° 19:11 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:35 281° 273° 21.4 18:58 274° - - - F
27 ส.ค. 18:35 280° 14° 267° 45.4 19:37 270° 19:02 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:15 270° -1° 267° 5.0 18:16 267° - - - F
25 ก.ย. 18:14 269° 261° 29.0 18:56 263° 18:33 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:57 258° 256° 13.0 18:20 257° - - - F
25 ต.ค. 17:56 258° 15° 250° 37.0 19:07 254° 18:28 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:50 249° 11° 248° 22.3 18:42 251° 18:13 250° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:59 246° 250° 9.4 18:23 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:00 246° 18° 247° 33.4 19:24 253° 18:37 10° 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดเพชรบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:42 114° 19° 117° -35.5 05:09 110° 06:01 10° 113° A
1 ม.ค. 06:42 113° 111° -11.5 06:11 110° 06:29 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:47 108° 12° 110° -21.8 05:49 106° 06:21 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:37 98° 16° 105° -32.4 05:22 101° 06:04 103° A
1 มี.ค. 06:36 98° 97° -8.4 06:14 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:19 86° 20° 98° -43.4 04:51 93° 05:40 11° 96° A
30 มี.ค. 06:18 86° 90° -19.4 05:39 88° 06:01 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:01 75° 12° 84° -31.2 05:05 81° 05:36 83° A
29 เม.ย. 06:00 75° 78° -7.2 05:52 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:53 68° 17° 79° -43.8 04:34 75° 05:18 77° A
28 พ.ค. 05:53 68° 74° -19.8 05:22 73° 05:39 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:56 66° 13° 73° -33.2 04:56 71° 05:30 72° A
27 มิ.ย. 05:56 66° 71° -9.2 05:46 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:04 70° 75° -23.6 05:21 73° 05:45 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:09 78° 16° 81° -39.0 04:54 77° 05:36 79° A
25 ส.ค. 06:09 79° 82° -15.0 05:41 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:09 90° 13° 90° -31.1 05:11 87° 05:43 89° A
24 ก.ย. 06:09 90° 91° -7.1 05:58 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:12 101° 100° -22.7 05:29 97° 05:53 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:22 110° 17° 108° -37.2 05:02 103° 05:46 106° A
22 พ.ย. 06:22 110° 108° -13.2 05:56 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:37 114° 13° 113° -26.0 05:34 109° 06:09 111° A
22 ธ.ค. 06:38 114° 109° -1.9 06:32 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405