คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 50.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 15.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:57 246° 13° 248° 23.7 19:02 253° 18:26 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:14 252° 257° 13.6 18:46 259° 18:29 258° D
1 ก.พ. 18:15 252° 20° 257° 37.6 19:49 264° 18:57 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:26 262° 266° 3.5 18:28 266° - - - F
2 มี.ค. 18:26 263° 14° 267° 27.5 19:28 272° 18:54 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:32 275° 276° 16.8 19:07 279° 18:47 277° C
1 เม.ย. 18:32 275° 20° 277° 40.8 20:04 283° 19:13 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:38 285° 284° 5.4 18:46 285° - - - F
30 เม.ย. 18:38 286° 13° 283° 29.4 19:41 287° 19:06 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:48 293° 288° 17.1 19:18 290° - - - F
30 พ.ค. 18:48 293° 17° 285° 41.2 20:08 290° 19:24 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:56 295° -2° 290° 3.8 18:51 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:56 295° 285° 27.8 19:37 288° 19:14 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:53 290° 283° 13.2 19:01 284° - - - F
28 ก.ค. 18:53 290° 10° 277° 37.2 19:40 280° 19:14 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:37 281° 273° 21.4 18:57 274° - - - F
27 ส.ค. 18:36 281° 13° 266° 45.4 19:35 270° 19:03 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:14 270° -1° 267° 5.0 18:14 267° - - - F
25 ก.ย. 18:13 269° 260° 29.0 18:53 263° 18:31 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:52 258° 255° 12.9 18:15 257° - - - F
25 ต.ค. 17:52 258° 14° 249° 36.9 19:01 254° 18:23 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:43 249° 11° 247° 22.2 18:36 251° 18:07 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:51 246° 249° 9.3 18:16 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:52 246° 18° 245° 33.3 19:17 252° 18:30 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:48 114° 19° 119° -35.4 05:14 110° 06:06 10° 114° A
1 ม.ค. 06:48 114° 112° -11.4 06:16 110° 06:34 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:51 108° 12° 111° -21.8 05:53 107° 06:25 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:38 98° 16° 106° -32.3 05:24 101° 06:05 104° A
1 มี.ค. 06:37 98° 98° -8.4 06:14 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:17 86° 19° 99° -43.5 04:51 93° 05:38 10° 97° A
30 มี.ค. 06:16 86° 91° -19.5 05:37 88° 05:59 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:56 75° 12° 84° -31.3 05:01 81° 05:31 83° A
29 เม.ย. 05:55 75° 77° -7.3 05:47 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:45 67° 17° 80° -43.9 04:29 75° 05:11 78° A
28 พ.ค. 05:45 67° 74° -19.9 05:16 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:48 65° 12° 74° -33.3 04:49 70° 05:22 72° A
27 มิ.ย. 05:48 65° 71° -9.3 05:39 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:57 69° 75° -23.7 05:15 73° 05:38 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:04 78° 16° 82° -39.1 04:49 77° 05:31 80° A
25 ส.ค. 06:04 78° 82° -15.1 05:37 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:08 90° 13° 91° -31.1 05:09 87° 05:42 89° A
24 ก.ย. 06:08 90° 92° -7.1 05:57 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:14 102° 101° -22.7 05:30 98° 05:54 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:26 110° 17° 110° -37.1 05:04 103° 05:50 107° A
22 พ.ย. 06:27 111° 108° -13.1 05:59 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:43 114° 13° 114° -25.9 05:38 109° 06:14 112° A
22 ธ.ค. 06:44 114° 110° -1.9 06:37 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405