คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดแพร่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 09.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:55 246° 13° 248° 23.7 19:00 253° 18:24 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:13 252° 256° 13.6 18:46 259° 18:28 258° D
1 ก.พ. 18:14 252° 20° 256° 37.6 19:48 264° 18:56 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:25 262° 266° 3.4 18:28 266° - - - F
2 มี.ค. 18:26 263° 14° 267° 27.5 19:29 272° 18:54 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:33 275° 276° 16.8 19:08 279° 18:48 277° C
1 เม.ย. 18:33 275° 20° 277° 40.8 20:05 283° 19:14 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:40 286° 284° 5.4 18:48 285° - - - F
30 เม.ย. 18:40 286° 13° 283° 29.5 19:43 288° 19:08 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:51 293° 288° 17.2 19:20 290° - - - F
30 พ.ค. 18:51 293° 17° 285° 41.2 20:11 290° 19:26 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:59 295° -2° 290° 3.9 18:54 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:59 295° 285° 27.9 19:39 288° 19:17 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:56 290° 283° 13.3 19:02 284° - - - F
28 ก.ค. 18:56 290° 10° 277° 37.2 19:42 280° 19:16 278° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:39 281° 273° 21.4 18:58 274° - - - F
27 ส.ค. 18:38 281° 13° 266° 45.4 19:36 270° 19:04 267° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:14 270° -1° 267° 5.0 18:14 267° - - - F
25 ก.ย. 18:13 269° 260° 29.0 18:53 263° 18:31 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:52 258° 255° 12.9 18:14 257° - - - F
25 ต.ค. 17:51 257° 14° 248° 36.9 19:00 254° 18:22 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:42 249° 10° 246° 22.2 18:34 251° 18:05 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:49 246° 249° 9.2 18:15 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:50 246° 18° 244° 33.2 19:16 252° 18:28 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:51 114° 19° 119° -35.4 05:16 111° 06:09 10° 115° A
1 ม.ค. 06:51 114° 113° -11.4 06:18 110° 06:36 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:53 108° 12° 112° -21.7 05:55 107° 06:27 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:39 98° 16° 107° -32.3 05:26 101° 06:06 104° A
1 มี.ค. 06:39 98° 98° -8.3 06:15 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:17 86° 19° 100° -43.4 04:52 93° 05:39 10° 97° A
30 มี.ค. 06:16 86° 91° -19.5 05:38 88° 05:59 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:55 75° 12° 85° -31.3 05:01 81° 05:31 83° A
29 เม.ย. 05:54 75° 77° -7.3 05:47 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:43 67° 16° 80° -43.9 04:28 75° 05:10 78° A
28 พ.ค. 05:43 67° 74° -19.9 05:15 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:46 65° 12° 74° -33.4 04:48 70° 05:20 72° A
27 มิ.ย. 05:46 65° 71° -9.4 05:38 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:56 69° 75° -23.8 05:14 72° 05:37 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:04 78° 16° 82° -39.1 04:49 77° 05:30 80° A
25 ส.ค. 06:04 78° 82° -15.1 05:37 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:08 90° 13° 91° -31.1 05:09 87° 05:42 89° A
24 ก.ย. 06:09 90° 92° -7.1 05:58 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:15 102° 101° -22.7 05:31 98° 05:56 100° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:29 111° 17° 111° -37.0 05:06 104° 05:52 107° A
22 พ.ย. 06:29 111° 109° -13.0 06:01 107° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:46 114° 13° 115° -25.8 05:41 109° 06:17 112° A
22 ธ.ค. 06:47 114° 110° -1.8 06:39 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405