คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดภูเก็ต

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 24.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 1 ม.ค. 18:20 247° -1° 252° 0.1 18:17 251° - - - F
2 ม.ค. 18:21 247° 13° 251° 24.1 19:21 254° 18:47 253° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:33 253° 259° 13.9 19:01 260° 18:46 259° E
1 ก.พ. 18:34 253° 20° 261° 37.9 20:00 264° 19:12 11° 263° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:38 263° -1° 267° 3.7 18:38 267° - - - F
2 มี.ค. 18:38 263° 13° 270° 27.7 19:35 272° 19:03 271° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:36 274° 278° 16.9 19:09 279° 18:51 278° D
1 เม.ย. 18:36 275° 19° 280° 40.9 20:03 283° 19:15 10° 281° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:35 285° 284° 5.4 18:44 284° - - - F
30 เม.ย. 18:36 285° 13° 285° 29.4 19:37 287° 19:03 286° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:40 292° 288° 17.0 19:12 289° 18:54 288° E
30 พ.ค. 18:40 292° 18° 287° 41.0 20:02 289° 19:17 10° 288° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:47 294° -1° 289° 3.7 18:46 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:47 294° 10° 286° 27.7 19:33 287° 19:07 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:48 289° 283° 13.1 18:59 283° - - - F
28 ก.ค. 18:47 289° 12° 278° 37.1 19:41 280° 19:11 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:37 281° 273° 21.4 19:03 274° - - - F
27 ส.ค. 18:37 280° 15° 268° 45.4 19:43 270° 19:06 269° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:22 270° 267° 5.1 18:23 267° - - - F
25 ก.ย. 18:21 269° 10° 262° 29.1 19:05 263° 18:41 262° A
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 18:07 258° 257° 13.2 18:31 257° - - - F
25 ต.ค. 18:07 258° 16° 252° 37.2 19:19 254° 18:39 253° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 18:05 250° 11° 250° 22.6 18:56 252° 18:27 251° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 18:15 246° 251° 9.7 18:37 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:15 246° 18° 249° 33.7 19:37 253° 18:52 10° 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:39 113° 19° 114° -35.6 05:07 110° 05:58 11° 112° A
1 ม.ค. 06:40 113° 110° -11.6 06:10 109° - - - F
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:46 108° 12° 108° -21.9 05:49 106° 06:21 107° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:40 98° 17° 103° -32.3 05:25 100° 06:07 102° A
1 มี.ค. 06:40 98° 96° -8.3 06:18 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:26 87° 21° 96° -43.3 04:56 93° 05:46 11° 95° A
30 มี.ค. 06:26 86° 89° -19.3 05:46 88° 06:08 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:13 76° 13° 83° -31.0 05:15 81° 05:47 82° A
29 เม.ย. 06:12 75° 78° -7.0 06:04 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 06:08 68° 18° 77° -43.5 04:46 75° 05:31 10° 77° A
28 พ.ค. 06:08 68° 74° -19.5 05:36 73° 05:53 73° D
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 06:12 66° 13° 72° -32.9 05:10 71° 05:45 72° A
27 มิ.ย. 06:12 66° 71° -8.9 06:00 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:18 70° 74° -23.4 05:34 73° 05:59 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:19 79° 17° 79° -38.9 05:06 77° 05:47 79° A
25 ส.ค. 06:19 79° 82° -14.9 05:51 81° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:16 90° 13° 89° -31.0 05:19 87° 05:50 88° A
24 ก.ย. 06:15 90° 91° -7.0 06:04 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:14 101° 99° -22.7 05:33 97° 05:55 98° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:20 110° 17° 106° -37.2 05:03 103° 05:46 105° A
22 พ.ย. 06:20 110° 107° -13.2 05:56 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:34 114° 13° 111° -26.0 05:33 108° 06:07 110° A
22 ธ.ค. 06:35 114° 109° -2.0 06:31 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405