คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดระนอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 1 ม.ค. 18:16 247° -1° 251° 0.0 18:13 251° - - - F
2 ม.ค. 18:16 247° 13° 251° 24.1 19:17 254° 18:43 252° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:30 253° 258° 13.9 18:59 259° 18:43 259° E
1 ก.พ. 18:30 253° 20° 260° 37.9 19:58 264° 19:09 11° 262° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:36 263° -1° 267° 3.6 18:37 267° - - - F
2 มี.ค. 18:36 263° 13° 269° 27.6 19:34 272° 19:02 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:36 274° 277° 16.9 19:09 279° 18:51 278° D
1 เม.ย. 18:36 275° 20° 279° 40.9 20:04 283° 19:15 11° 281° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:37 285° 284° 5.4 18:45 284° - - - F
30 เม.ย. 18:37 285° 13° 285° 29.4 19:39 287° 19:04 286° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:43 292° 288° 17.1 19:14 289° 18:57 288° E
30 พ.ค. 18:43 292° 18° 287° 41.1 20:04 289° 19:19 10° 288° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:50 294° -1° 289° 3.7 18:48 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:50 294° 10° 286° 27.7 19:35 287° 19:10 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:50 290° 283° 13.1 19:00 283° - - - F
28 ก.ค. 18:49 289° 12° 278° 37.1 19:42 280° 19:13 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:38 281° 273° 21.4 19:02 274° - - - F
27 ส.ค. 18:38 280° 15° 267° 45.4 19:42 270° 19:06 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:21 270° 267° 5.1 18:22 267° - - - F
25 ก.ย. 18:20 269° 10° 261° 29.1 19:03 263° 18:39 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 18:05 258° 256° 13.2 18:28 257° - - - F
25 ต.ค. 18:04 258° 16° 251° 37.1 19:16 254° 18:36 253° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 18:00 249° 11° 249° 22.5 18:52 251° 18:23 250° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 18:10 246° 250° 9.6 18:33 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:11 246° 18° 248° 33.6 19:33 253° 18:47 10° 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:42 113° 19° 115° -35.5 05:09 110° 06:01 11° 112° A
1 ม.ค. 06:42 113° 111° -11.5 06:12 109° - - - F
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:48 108° 12° 109° -21.8 05:51 106° 06:23 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:40 98° 17° 104° -32.3 05:25 101° 06:07 102° A
1 มี.ค. 06:40 98° 97° -8.3 06:18 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:25 87° 20° 97° -43.3 04:56 93° 05:45 11° 95° A
30 มี.ค. 06:24 86° 90° -19.3 05:45 88° 06:07 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:09 76° 13° 83° -31.1 05:12 81° 05:44 82° A
29 เม.ย. 06:09 75° 78° -7.1 06:01 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 06:03 68° 18° 78° -43.6 04:43 75° 05:28 10° 77° A
28 พ.ค. 06:03 68° 74° -19.6 05:32 73° 05:49 73° D
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 06:07 66° 13° 73° -33.0 05:06 71° 05:40 72° A
27 มิ.ย. 06:07 66° 71° -9.0 05:56 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:14 70° 75° -23.4 05:31 73° 05:55 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:17 78° 17° 80° -38.9 05:03 77° 05:44 79° A
25 ส.ค. 06:17 79° 82° -14.9 05:49 81° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:15 90° 13° 89° -31.0 05:17 87° 05:49 88° A
24 ก.ย. 06:15 90° 91° -7.0 06:03 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:14 101° 99° -22.7 05:33 97° 05:56 98° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:22 110° 17° 107° -37.2 05:04 103° 05:47 105° A
22 พ.ย. 06:23 110° 107° -13.1 05:57 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:37 114° 13° 112° -26.0 05:35 109° 06:09 110° A
22 ธ.ค. 06:38 114° 109° -2.0 06:33 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405